10. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Proslov Věry Jourové při příležitosti slyšení kandidátů na komisaře

16.07.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Česká republika je zastoupena v institucích Evropské unie a její občané mají též svou vizi o budoucnosti Evropy. Proto v našem seriálu nesmí chybět český hlas. Ten představuje Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. České právničce a političce nechybí zkušenosti v oblasti politik Evropské unie, od roku 2014 působila jako eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově komisi.

Věra Jourová

Dobrá pověst o kompetencích Věry Jourové se dostala i za Atlantik. V roce 2019 ji americký týdeník Time, jeden z nejznámějších světových časopisů, zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Zasloužila se o to jejím podílem na zákonech, která určují pravidla pro ochranu osobních dat na internetu. Nejen v tom je Jourová inspirací i mimo hranice EU, proto nepochybně patří mezi současné leadery Evropské unie.

Hodnoty v evropské duši

„Moje role v příští Komisi, pokud ji potvrdíte, bude řešení rozhodujících a citlivých otázek. Toto portfolio je o záležitostech, které bych označila za evropskou duši, toto portfolio je o evropských lidech. Jak uvedla zvolená předsedkyně, toto portfolio je odpovědí na výzvy, kterým Evropa čelí, ať už interní nebo externí. Mým cílem bude učinit Evropu demokratičtější a transparentnější, učinit ji odolnější vůči novým hrozbám, včetně digitálních, a učinit Evropu schopnější bránit hodnoty, kterých si vážíme, včetně právního státu a svobody médií.“

Proslov Věry Jourové při příležitosti slyšení kandidátů na komisaře

Součástí slyšení kandidátů na komisaře je jejich úvodní řeč. Při této příležitosti pronesla Věra Jourová 7. října 2019 svůj proslov o portfoliu, které zastává v komisi Ursuly von der Leyenové. Svůj respekt k evropským hodnotám a transparentnosti vyjádřila Jourová hned na začátku svého projevu. Zdůraznila, že v roce 2019 si střední a východní Evropa připomněla 30 let od revoluce, během které si tato část Evropy vydobyla svá práva a svobody.

Krátce zavzpomínala na tuto dobu jako na čas, kdy si Evropané ze středu a východu přáli být součástí evropské komunity ne kvůli materiálním výhodám, ale kvůli hodnotám, které evropská integrace představovala, a představuje dodnes. Uchovat je i pro další generace, to je vize Jourové a zároveň jejím úkolem v současné komisi.

Jelikož však svět je dynamický, mění se s ním i hrozby, kterým EU čelí. V minulých dílech seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech byla několikrát zmíněna digitalizace. Závislost lidstva na technice přináší společnosti s výhodami také stinné stránky. Česká místopředsedkyně komise si dala za úkol je minimalizovat.

Věra Jourová (1964)

Věra Jourová, Times 100
  • vystudovala obor Teorie kultury a právo na Univerzitě Karlově

  • v letech 2001-2003 zastávala pozici vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

  • zastávala post ministryně pro místní rozvoj ve vládě Bohuslava Sobotky

  • byla evropskou komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově komisi

  • od roku 2019 je místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Evropa transparentní a etická

„Být důvěryhodný a plně odpovědný v očích naších občanů. Pro dosažení toho je nutné, abychom my, v institucích EU, šli příkladem. To znamená zajistit, aby byl náš legislativní proces dobře srozumitelný a bez postranních zájmů. Proto bychom měli usilovat o vytvoření společného rejstříku transparentnosti a nezávislého etického orgánu pro všechny instituce, jak je to stanoveno v politických pravidlech. To by byl symbol našeho odhodlání, stavět společně na evropské politické kultuře při respektování vyšších morálních standardů.“

Proslov Věry Jourové při příležitosti slyšení kandidátů na komisaře

Aby si Evropané vážili evropských hodnost, musí mít důvěru k unijním orgánům. Věra Jourová ve svém projevu zmínila rejstřík transparentnosti. Jedná se o databázi, která obsahuje seznam subjektů, které se snaží ovlivňovat legislativní proces EU a provádění politik evropských institucí. Byl vytvořen se záměrem zviditelňovat, jaké zájmy, kdo sleduje a za kolik peněz.

V praxi tedy člověk, který se chce setkat například se členem Komise za účelem tvorby politik a jejího provádění v EU, se musí zaregistrovat do rejstříku transparentnosti EU. Mimo něj zmínila také Nezávislý etický výbor. Ten radí Komisi, zda jsou plánované činnosti komisařů po skončení funkce slučitelné se Smlouvami, a radí ohledně jiných záležitostí, které se týkají Kodexu chování členů Evropské komise.

Tyto dvě instituce by Věra Jourová chtěla zřídit pro všechny instituce Evropské unie. To by podle ní prohloubilo důvěru Evropané ve společné instituce a politiku EU.

Ethos, Logos, Pathos proslovu Věry Jourové při příležitosti slyšení kandidátů na komisaře

EthosVěra Jourová byla eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově komisi a momentálně působí jako místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost v komisi Ursuly von der Leyen

Logospředstavení portfolia, kterému se Jourová věnuje na své pozici v Evropské komisi

Pathososobní zkušenost Jourové s totalitním režimem a z toho vycházející respekt k evropským hodnotám

„Nemůžeme být naivní“

„Po celém světě vládní i nevládní subjekty stále častěji využívají sociální média k oslabení důvěry v demokracii. Stále častěji používají politické kampaně k implikaci nenávistných projevů a rozmisťování armád trollů. To vše přispívá ke zvýšení polarizace společnosti… Nemůžeme být naivní. Nepřátelé demokracie již digitální sféru ozbrojili. Musíme zvýšit naši schopnost odolávat a reagovat.“

Proslov Věry Jourové při příležitosti slyšení kandidátů na komisaře

Nelze ve spojitosti s Věrou Jourovou nezmínit její snahu o ubránění a zachování právních států napříč Evropskou unií. Z velké části se podílela na Zprávě o právním státu 2020, která hodnotila situaci v oblasti právního státu v jednotlivých členských státech. Zpráva se soustřeďuje na čtyři pilíře: systém soudnictví, boj proti korupci, pluralitu sdělovacích prostředků a další institucionální otázky. Z dokumentu sice nevyplývá žádný následný krok, ale Jourová doufá, že přinejmenším rozvíří debatu.

Jourová se též soustředí na transparentní politické kampaně a jejich financování, a na to, aby internetové platformy nešířily dezinformace. Není překvapující, že jako zastánkyně demokracie zdůrazňuje nutnost ochrany svobodného tisku a plurality médií. V neposlední řadě je vizí o budoucnosti Evropy Věry Jourové globální leadership v oblasti umělé inteligence, stejně jako jím EU je v oblasti ochrany osobních dat na internetu.

Celý proslov Věry Jourové k příležitosti slyšení kandidátů na komisaře můžete v anglickém jazyce shlédnout zde.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Sdílet tento příspěvek