12. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Proslov Ursuly von der Leyenové s názvem Budování světa, ve kterém chceme žít: Unie vitality ve světě křehkosti

30.07.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

V seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech každý týden představujeme evropského leadera a jeho vizi. Ursula von der Leyenová, jedna z tváří současné unijní politiky, v něm rozhodně nesmí chybět. Ona, i Evropská komise, které předsedá, je silně spjata s fenomény, jako jsou digitalizace a zelená transformace, které hrají důležitou roli i v globální politice.

Ursula von der Leyenová

Proslov o stavu Unie je dnes již tradicí. Každý rok má předseda Evropské komise proslov před Evropským parlamentem, ve kterém mluví nejen o tom, čemu se EU poslední rok věnovala, ale také jaké jsou její vize do dalšího roku nebo do dalších let. Ursula von der Leyenová měla svou řeč 16. září 2020 a byl to její první proslov o stavu Unie po jejím úvodním roce ve funkci. Leyenová uznala, že to byl těžký rok pro celý svět, ale i navzdory tomu si udržela svůj pověstný optimismus, a vyjádřila naději v evropskou budoucnost.

Naděje pro novou generaci EU

„Toto je NextGenerationEU. Toto je naše příležitost uskutečnit změnu záměrně – nikoliv katastrofou nebo diktátem od ostatních lidí ve světě. Vynořit se silnější vytvořením příležitostí pro svět zítřka, a nejen vytvářením eventualit pro svět včerejška. Máme vše, co potřebujeme, abychom toho dosáhli. Setřásli jsme staré výmluvy a domácí komfort, který nás držel zpátky. Máme vizi, máme plán, máme investice. Nyní je čas pustit se do práce.“

Proslov Ursuly von der Leyenové s názvem Budování světa, ve kterém chceme žít: Unie vitality ve světě křehkosti

Koronavirová krize dopadla na Evropskou unii v době plánování nového unijního rozpočtového rámce na dalších sedm let. V souvislosti pandemie covid-19 a z ní odvíjející se ekonomické krize, se státy shodly na finanční pomoci členským zemím ve formě grantů a půjček nad rámec víceletého rozpočtu. Pojmenovaly ho nástroj obnovy EU pro příští generaci NextGenerationEU.

Nejedná se pouze o nástroj, který má ulehčit nové generaci břemeno finanční zátěže, kterou pandemie způsobila, a se kterou se bude celý svět vyrovnávat ještě mnoho let. Tato pomoc má také dostát závazků, kterým se současná Evropská komise zavázala., a to zejména zelené a digitální transformaci. Ochranu životního prostředí a digitalizaci považuje Leyenová za klíčové pro budoucnost. A má-li mít příští generace možnost užívat darů přírody, s ochranou se musí začít už dnes.

Chcete si přečíst víc o unijním finančním plánu na další roky? O společném víceletém rozpočtu a nástroji obnovy EU pro příští generaci jsme vás informovali na Euroskop.cz.

Ursula von der Leyenová (1958)

Ursula von der Leyenová
  • má německý a britsko-americký původ

  • vystudovala ekonomii na London School of Economics a lékařství na Hannoverské lékařské fakultě

  • pracovala jako asistentka univerzitní gynekologické kliniky

  • vzala si za muže lékaře ze šlechtického rodu, má sedm dětí, strávila několik let v domácnosti

  • v 90. let vstoupila do regionální dolnosaské politiky

  • poté vykonávala post ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež, ministryně práce a sociálních věcí a posléze ministryně obrany ve vládě Angely Merkelové

  • v čele Evropské komise je od 1. prosince 2019

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Evropská zdravotní unie

„Jeto zcela jasné – musíme vybudovat silnější Evropskou zdravotní unii. A abychom to nyní mohli začít realizovat, musíme se ponaučit ze zdravotní krize. Musíme zajistit, aby náš nový program EU4Health byl připraven na budoucnost. Z tohoto důvodu jsem navrhla zvýšit financování a jsem vděčná za to, že tento Parlament je schopen bojovat o další finance a napravit škrty provedené Evropskou radou.“

Proslov Ursuly von der Leyenové s názvem Budování světa, ve kterém chceme žít: Unie vitality ve světě křehkosti

Podle nedávných statistik veřejného mínění (z podzimu 2020) stoupla důvěra českých občanů v Evropskou unii Stalo se tak poté, co za pandemie covid-19. Evropská unie mimo už zmíněné finanční pomoci zprostředkovala členským státům dostatek dávek vakcíny proti covid-19 pro všechny své občany. Zároveň také byla ochotna poslat okamžitou pomoc ve chvíli, kdy se jeden ze států ocitl v krizové situaci.

Zmíněný program EU4Health je reakcí na koronavirovou krizi, která měla zásadní dopad na zdravotnický personál, pacienty a zdravotnické systémy v Evropě. Má za úkol zvýšit připravenost EU na velké přeshraniční zdravotní hrozby, posílit systémy zdravotní péče tak , aby mohli čelit epidemiím i dlouhodobým problémům, a zajistit přístupnost léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to i po finanční stránce.

Ursula von der Leyenová ve svém proslovu ocenila požadavek Evropského parlamentu, aby byla v rozpočtu vyhrazena větší částka do zdravotnictví. To se nakonec europoslancům podařilo prosadit a program investuje 5,1 miliard eur do zdravotnictví v členských zemích napříč Evropskou unií.

Ethos, Logos, Pathos proslovu Ursuly von der Leyenové s názvem Budování světa, ve kterém chceme žít: Unie vitality ve světě křehkosti

EthosUrsula von der Leyenová je předsedkyně Evropské komise

Logosbudoucí směr Evropské unie zasažené koronavirovou krizí, který Leyenová představila

Pathosempatie, kterou vyjádřila všem, které pandemie covid-19 negativně zasáhla

Zamezení masové nezaměstnanosti

„Ukážeme Evropanům, že naše Unie je tu, aby chránila všechny. A to je přesně to, co jsme udělali, pokud jde o pracovníky. Když jsem nastoupila do úřadu, přísahala jsem, že vytvořím nástroj na ochranu pracovníků a podniků před vnějšími otřesy. Protože ze své zkušenosti jako bývalá ministryně práce a sociálních věcí vím, takové systémy fungují. Udržují lidi zaměstnané, know-how v podnicích a malé a střední podniky naživu. Tyto malé a střední podniky jsou motorem naší ekonomiky a budou motorem našeho oživení.“

Proslov Ursuly von der Leyenové s názvem Budování světa, ve kterém chceme žít: Unie vitality ve světě křehkosti

Až se dopady koronavirové krize plně projeví v evropské společnosti, hrozí jí značný nárůst nezaměstnanosti. Tomu se chce Leynová vyhnout, Evropská komise tedy vytvořila v rekordním čase program SURE, nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci.

Program je k dispozici těm členským státům, které potřebují mobilizovat velký objem finančních prostředků na boj proti negativním hospodářským a sociálním důsledkům koronavirové krize. Státy mohou od Evropské unie díky němu čerpat až 90 miliard eur ve formě půjček a zachovat tak ve své zemi pracovní místa.

Dále chce Leyenová zharmonizovat minimální mzdu napříč Evropskou unií. Podle ní dumpingové mzdy ničí důstojnost práce a penalizují podnikatele, kteří platí slušné mzdy. Dochází tak podle Komise k narušení spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu. Proto Evropská komise předložila návrh na podporu členských států při vytváření rámce pro minimální mzdy.

Vize Ursuly von der Leyenové o budoucnosti Evropy se tak soustředí na evropské občany a na jejich životní poměry, aby zůstaly důstojné i navzdory těžké zdravotní a ekonomické situaci.

Celý proslov Ursuly von der Leyenové s názvem Budování světa, ve kterém chceme žít: Unie vitality ve světě křehkosti si můžete v anglickém jazyce přečíst zde.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Sdílet tento příspěvek