Konference o budoucnosti Evropy: Uspořádejte akci!


Euroskop, KOBE, 15.9.2021

Smyslem probíhající konference o budoucnosti Evropy je vytvořit prostor pro společný svobodný dialog o budoucích příležitostech i výzvách, kterým bude Evropa čelit. Napříč Starým kontinentem se v letošním roce koná mnoho akcí s občany, jejímž cílem je zjistit, jak občané vnímají budoucí směr, kterým by se Evropa měla ubírat. I vy se můžete některé z akcí, konaných v rámci konference o budoucnosti Evropy, zúčastnit případně sami takovou zorganizovat.

Veškeré informace jsou k dispozici na online platformě konference, která je k dispozici i v české jazykové mutaci. Ke stažení jsou na této platformě i informační listy, z nichž jeden je věnovaný právě tomu, jaká jsou pravidla, chcete-li vlastní akci pod záštitou Konference o budoucnosti Evropy zorganizovat.

Akce se musí orientovat do budoucna a být přístupné všem

Organizátorem akce pod hlavičkou konference může být kdokoli. Co se týče formy, jakou může taková událost mít, Evropská unie dává potenciálním organizátorům na výběr, zda uspořádají akci v klasické prezenční podobě, v online formě případně způsobem, který obě předchozí formy propojí.

Důležité je, aby akce konané v rámci konference měly inkluzivní charakter, tedy aby byly otevřené a přístupné všem bez rozdílu. Dále by se měly soustředit na problematiku spojenou s budoucností Evropy. Detailní informace o tématech konference naleznete zde. Nezbytnou podmínku představuje rovněž soulad s chartou konference – o pravidlech ustanovených v chartě jsme již na Euroskopu informovali zde.

Virtuální platforma pomůže zvýšit povědomí o akci

Virtuální platforma (podrobněji o ní – viz zde) mimo jiné poskytuje prostor pro propagaci akcí pořádaných v rámci Konference. Je pro to nutné založit si na virtuální platformě svůj účet. Proces registrace je snadný. Je možné registrovat jak sebe, tak i svoji organizaci. Formulář, který je k dispozici ve všech unijních úředních jazycích, od všech vyžaduje údaje v podobě názvu, popisu, typu, tématu, adresy, odkazu na videokonferenci, doby, ve které se akce uskuteční, a typu registrace.

Dále procedura registrace akce v rámci konference vyžaduje potvrzení souhlasu s chartou konference. Poté stačí zakliknout pokyn „Vytvořit“ a akce je na virtuální platformě vytvořena. Zobrazí se jednak v seznamu akcí a zároveň i na hypertextové mapě dostupné na platformě. Organizátorem akce může být jednotlivec i organizace – například sdružení či nevládní organizace.

Organizátor napíše zprávu o uskutečněné akci

Po uskutečnění akce je potřeba napsat stručnou zprávu o akci, která umožní, aby se s jejími závěry mohli seznámit i ostatní účastníci a zájemci. Zpráva o akci by měla obsahovat například informace o typu akce, účastnících, diskutovaných tématech a přednesených návrzích či o následných krocích očekávaných a navrhovaných účastníky.

Organizátor akce by rovněž měl účastníky vyzvat k tomu, aby virtuální platformu i nadále sledovali, účastnili se na ní diskuzí, předkládali svoje nápady a komentovali nápady ostatních.

Autor: Euroskop, KOBE

Sdílet tento příspěvek