Sledujte konferenci „Jakým směrem chceme řídit Evropu?“

03.12.2021
Euroskop.cz, Úřad vlády

Zveme vás na průběžnou hodnotící konferenci v rámci Konference o budoucnosti Evropy „Jakým směrem chceme řídit Evropu?“, která se budou konat v pondělí 6. 12. online formou.

V rámci Konference o budoucnost Evropy probíhaly v jednotlivých krajích České republiky diskuse o vizích budoucnosti Evropské unie. Konference „Jakým směrem chceme řídit Evropu?“ se zaměří na zhodnocení dosavadních debat a akcí z českých regionů a jejich možných přínosů pro budoucí směřování EU z pohledu české veřejnosti.

Program konference

09:00 – 10:00 Panel 1: Politický význam Konference o budoucnosti Evropy

Úvodní panel bude věnovaný zhodnocení dosavadních politických výsledků Konference a průběhu v České republice.

Diskutující:

Věra Jourová, místopředsedkyně EK

Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Moderátor: Michala Hergetová

10:00 – 10:20 Přestávka

10:20 – 12:00 Panel 2: High-level chat: Budoucnost Evropy. Co si Češi myslí?

Panel postavený na diskuzi s publikem. Reflexe shrnutí výsledků regionálních debat a projektu Rozhoduj o Evropě!. Diváci budou moci klást dotazy přímo v sále a online prostřednictvím aplikace Slido.

QuickFacts: Evropa v regionech. Reflexe výsledků série debat v krajských městech.

Prezentuje: Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech ÚV ČR

QuickFacts: Názory mladých. Představení závěrů projektu Rozhoduj o Evropě!

Prezentují: Karolína Pěšalová a Lucie Soukalová, studentky SŠ

Diskutující:

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát PČR

Jiří Kubíček, Kancelář Evropského parlamentu

Moderátor: Michael Murad, EUTIS

12:00 – 13:30 Obědová přestávka

13:30 – 15:00 Panel 3: Co bude dál? Česko a Evropa v blízké i vzdálené budoucnosti.

Diskuze o výzvách, které v příštích letech čekají Evropu a Českou republiku jako její součást, mimo jiné v souvislosti s blížícím se českým předsednictví v Radě EU.

Diskutující:

Jana Soukupová, zakladatelka iniciativy Youth, Speak Up

Martin Buchtík, sociolog a ředitel ústavu STEM

Alice Krutilová, ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU, ÚV ČR

Moderátor: Jarolím Antal, CES FMV VŠE

15:00 – 15:20 Závěrečné slovo: Shrnutí závěrů konference a představení akcí plánovaných v dalším roce.

Vystupující:

Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech ÚV ČR

Autor: Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek