Zúčastněte se veřejné debaty „Recept mladých pro Evropu budoucnosti“

03.12.2021
Euroskop.cz, Úřad vlády

Zveme Vás na veřejnou diskusi ke Konferenci o budoucnosti Evropy, na které budou studenti vysokých škol a široká veřejnost diskutovat své návrhy a vize Evropské unie se zástupci Úřadu vlády ČR.

Součástí akce bude ukázka platformy ke Konferenci o budoucnosti, do které může veřejnost vkládat své komentáře a návrhy k fungování EU.

16:00 – 16:10
Úvodní slovo – Josef Bič, FMV VŠE

16:10 – 17:10
Co a jak na Evropě v budoucnu zlepšit?
Diskuze studentů se zástupci Úřadu vlády
• Studenti online z celé ČR
• Diskutují: Milena Hrdinková a Štěpán Pech, Úřad vlády ČR

17:10 – 17:30
Jak svým nápadem změnit Evropu?
Názorná ukázka vkládání akcí a nápadů na platformu
• Igor Blahušiak, Úřad vlády ČR
• Jindřich Pietras, Kancelář Evropského parlamentu v České republice

17:30
Závěrečné slovo
• Josef Bič, FMV VŠE

Autor: Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek