Světelné znečištění jako další téma Konference o budoucnosti Evropy v ČR

13.12.2021
Slezské gymnázium

Slezské gymnázium v Opavě pořádá již tento čtvrtek online debatu v rámci Konference o budoucnosti Evropy, a to se zaměřením na téma světelného znečištění.

Studenti Slezského gymnázia v rámci projektu Emise, který funguje už od roku 2012, řeší ve svém prostředí znečištění ovzduší, což je přivedlo zároveň na téma znečištění půdy a světelné znečištění. Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice znečištění životního prostředí. Studenti pak v rámci projektu Emise pořádají přednášky, školení a prezentují své výsledky na akcích. V říjnu letošního roku pak prezentovali své výsledky pro magistrát anglického města Plymouth.

Projekt Emise v Evropském parlamentu.

Svůj projekt a výsledky zapojili studenti i do Konference o budoucnosti Evropy, kdy se chystají na prezentaci tento čtvrtek. Tématem bude již zmíněné světelné znečištění. Světelné znečištění je uměle vytvořené světlo v místech, kde ho není potřeba, či dokonce tam, kde škodí. Typickými příklady špatného osvětlení jsou málo frekventované oblasti, nasvícené stromy, kulturní památky nebo nežádoucí světlo pouličních lamp svítící do oken domů. Odborné studie potvrdily, že špatné osvětlení může způsobovat nespavost, následné zdravotní problémy, či může způsobovat dopravní nehody.

Konference o budoucnosti Evropy je jedinečná událost a platforma, kde mohou občané sdílet své vize a názory na budoucnost EU, k čemuž patří i téma ochrany životního prostředí. Akce bude probíhat online formou a hosté se mohou přihlašovat prostřednictvím platformy konference.

Kdy: Čtvrtek 16. prosince od 15:30 do 17:00

Kde: Online


Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek