V únoru 1992 byl schválen základní dokument Evropské unie

Smlouva o Evropské unii, známá též jako Maastrichtská smlouva, je jedním ze základních dokumentů EU. V nizozemském Maastrichtu ji 7. února 1992 podepsali zástupci dvanácti evropských zemí za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Egona Klepsche. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993, od tohoto data se používá termín Evropská unie. Později byla smlouva, která vytváří EU a předchozímu společenství dala politický rozměr, upravená smlouvami Amsterdamskou, Niceskou a Lisabonskou.

Smlouva formulovala tři pilíře ke vzniku EU, kterými jsou hospodářská a měnová unie, společná zahraniční a bezpečnostní politika a spolupráce v oblasti vnitra a justice. Dále mimo jiné zavedla občanství EU či zřídila nové instituce (například Evropskou centrální banku). Ratifikaci smlouvy zpozdili Dánové, kteří ji v prvním referendu v červnu 1992 odmítli. Schválili ji až v květnu 1993 poté, co jim byly uděleny výjimky, například právo nepodílet se na společné měně ani na společné obranné politice. V Německu řešil ústavní soud stížnosti na nesoulad smlouvy s německou ústavou.

Více o Maastrichtské smlouvě

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek