Konference o budoucnosti Evropy – čtvrté plenární zasedání

V pátek a v sobotu 11. a 12. března se uskutečnilo další plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Tento víkend ve Štrasburku, se zúčastnilo jednání na asi 30 zástupců Ukrajiny, mezi nimiž byli poslanci ukrajinské Nejvyšší rady, zástupci sdružení PromoUkraina a uprchlíci prchající před válkou na Ukrajině. Někteří z nich vystoupili, aby se podělili o své názory během rozhovoru na téma „EU ve světě“.
Akce se konala ve Štrasburku v sídle Evropského parlamentu a bylo možné připojit se i online. Do tématu se silně promítnula situace na Ukrajině, která s sebou nese za následek masivní uprchlickou vlnu.

Celkově bylo představeno 40 doporučení v rámci panelu evropských občanů na téma EU ve světě / migrace. Na plenárním zasedání Konference se pak diskutovalo o daných doporučeních, které vzešly z vnitrostátní oblasti, ale i z evropských panelových diskuzí. Panelových diskuzí, které se udály bylo dohromady čtyři. Na každé z evropských panelových diskusí občanů se sešlo přibližně 200 Evropanů různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku), aby společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž Evropa stojí. Jednání panelů zohledňují příspěvky občanů shromážděné z celé Evropy prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a akcí pořádaných ve všech členských státech a podpořené prezentacemi předních akademických pracovníků a dalších odborníků.

Pracovní skupiny v rámci Konference, můžete nalézt zde, stejně tak jako jejich streaming.

Sdílet tento příspěvek