ČR chce jako předsednická země EU řešit Ukrajinu, energii a armádní spolupráci

Základní údaje o českém předsednictví v Evropské unii (EU), kterého se ČR ujme za 100 dní, 1. července 2022:

– Česká republika se svého historicky druhého předsednictví Rady Evropské unie (EU) ujme 1. července 2022. Česká republika stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009. Předsednickou trojici tvoří stejně jako v minulém případě s Francií, která EU nyní předsedá, a se Švédskem, které 1. ledna 2023 ČR ve funkci vystřídá. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

– Z právního hlediska je Rada EU jeden subjekt, avšak zasedá v deseti různých složeních v závislosti na projednávaném tématu. V Radě EU se tak scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Rada je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem Unie. Předsednictví se vždy na půl roku ujímají na základě rotace jednotlivé země EU. Zasedáním předsedá ministr z předsednického státu. Výjimkou je Rada pro zahraniční věci, které obvykle předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Předsednická země vede zasedání Rady a zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Zároveň premiér předsedající země reprezentuje unii navenek.

– Přípravy na nadcházející české předsednictví byly zahájeny v červenci 2018. Příprava a samotná realizace českého předsednictví v roce 2022 probíhá pod vedením předsedy vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Na předsednictví se rovněž podílejí ostatní resorty v čele s ministerstvem zahraničních věcí a Stálým zastoupením ČR při EU. Koordinační úlohu plní Výbor pro evropské záležitosti. Nová vláda i kvůli předsednictví zřídila post ministra pro evropské záležitosti, který zastává bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (za STAN).

– Předsednická země určí před začátkem předsednictví své priority, které postoupí Radě EU a Evropskému parlamentu. Podle údajů vlády budou priority v souladu se zvyklostmi k dispozici v červnu 2022. V každém ministerstvu pro předsednictví připravují vlastní agendu. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) už dříve uvedl, že za celostátní priority považuje vypořádání se s následky koronavirové krize, otázku závislosti Evropy na ruském plynu a ropě, politiku související se změnami klimatu a řešení migrace, nyní hlavně z Ukrajiny, bezpečnosti a spolupráce v obranné politice. Bek také již při svém prvním jednání v sídle Evropské komise 11. ledna oznámil, že česká vláda hodlá také v roce českého předsednictví EU více než dosud budovat vztahy se zeměmi mimo Visegrádskou skupinu, na niž se orientoval předchozí kabinet.

– Řešit by se také mohlo možné rozšíření EU. Francouzské předsednictví informovalo, že Evropská komise posoudí možnost vstupu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie do unie. Všechny tři země předtím předložily Radě EU oficiální žádosti o členství, které jsou prvním krokem k oficiálním přístupovým rozhovorům.

– Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček oznámil, že resort zdravotnictví se bude zaměřovat například na onkologii, vzácná onemocnění, vakcinaci nebo duševní zdraví.

– Na svém území ČR plánuje zorganizovat summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU, jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí, jedno jednání vlády ČR s konferencí předsedů Evropského parlamentu, dále 14 neformálních ministerských zasedání sektorových formací Rady EU a další ministerské konference a přes 250 neformálních pracovních jednání. Podle odhadu české vlády se celkově v souvislosti s předsednictvím ve druhém pololetí v ČR, v Bruselu a na dalších místech uskuteční na 2000 různých jednání.

– Nejasná je zatím výše rozpočtu českého předsednictví. Minulý kabinet ANO a ČSSD loni v srpnu navýšil celkový rozpočet předsednictví pro roky 2021 až 2023 o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Letos v únoru nová vláda navýšila rozpočet předsednictví České republiky v Radě Evropské unie o 400 milionů korun. Podle materiálů, které má ČTK k dispozici, jsou celkové výdaje na předsednictví předpokládány ve výši 2,25 miliardy korun. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun.

Zdroj: ČTK

Sdílet tento příspěvek