EU jako méně závislá na externích zdrojích a podpora udržitelných výrobků

Udržitelné, opravitelné a především recyklovatelné, takové má být veškeré fyzické zboží na trhu EU do roku 2030.

Do roku 2030 mají mít výrobky na evropském trhu tzv. digitální pas, kdy hlavním cílem je zamezit greenwashingu a „kazítkům“ Evropská komise dnes navrhla balíček týkající se Zelené dohody pro Evropu. Na základě tohoto balíčku se mají udržitelné výrobky stát normou v EU a mají podpořit oběhové obchodní modely a zlepšit postavení spotřebitelů.

Komise dnes předložila také novou strategii spočívající v trvanlivějších, opravitelných, opětovně použitelných a recyklovatelných textilních výrobcích. Její snahou je omezit rychlou módu, objem textilního odpadu a likvidaci neprodaného textilního zboží a zajistit, aby se textilní výrobky vyráběly bez porušování sociálních práv. Další návrh má posílit vnitřní trh se stavebními výrobky a zavést právní rámec, který pomůže plnit cíle v oblasti klimatu a udržitelnosti zastavěného prostředí.

Proti rychlé módě

V neposlední řadě pak balíček obsahuje návrh nových pravidel, jež zlepšují postavení spotřebitelů v ekologické transformaci tak, aby byli lépe informováni o environmentální udržitelnosti výrobků a lépe chráněni před „lakováním nazeleno“. Dané návrhy mají mít i menší spotřebu energie. Jen v roce 2021 ušetřily stávající požadavky na ekodesign spotřebitelům 120 miliard eur. Jejich dalším výsledkem je o 10 % nižší roční spotřeba energie u výrobků, na které se vztahují. Návrh nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích se věnuje koncipování výrobků, neboť právě tato fáze až z 80 % určuje, jaký dopad bude mít výrobek na životní prostředí. Stanoví nové požadavky na to, aby výrobky byly trvanlivější, spolehlivější, opětovně použitelné, modernizovatelné, opravitelné, snadněji udržovatelné, repasovatelné a recyklovatelné a účinně využívající energii a zdroje. 

Konkrétní kroky budou zahrnovat požadavky na ekodesign textilních výrobků, jasnější informace, digitální pas výrobku a povinný režim rozšířené odpovědnosti výrobce. Předpokládá se také řešení nezamýšleného uvolňování mikroplastů z textilií, zajištění přesnosti environmentálních tvrzení a posílení oběhových obchodních modelů včetně služeb opětovného použití a oprav. Strategie dále apeluje na společnosti, aby omezily počet nových kolekcí za rok, jednaly odpovědně a tak, aby jejich uhlíková a environmentální stopa byla co nejmenší, a vyzývá členské státy, aby na opětovné použití a opravy uplatňovaly příznivá daňová opatření. 

Sdílet tento příspěvek