8. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám osmé číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého předsednictví v Radě EU.

V osmém vydání newsletteru se dočtete o rostoucím povědomí české veřejnosti o CZ PRES, uzavření rámcových dohod zajišťujících ubytování pro akce CZ PRES, ale také o uzavření smlouvy s Centrem DOX. Opomenuto nezůstane ani dvoudenní komunikační školení s Generálním sekretariátem Rady, příprava koncepčních dokumentů, kulaté stoly se stakeholdery a celá řada dalších důležitých informací.

Sdílet tento příspěvek