Rozhoduj o Evropě v Plzni!

Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet?

To vše Ti nabízí nový ročník Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky! Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulace zasedání institucí Evropské unie. 

Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň mladým lidem přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie.

Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny  a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na modelové zasedání institucí EU v únoru 2024 u Olomouce!

Datum: 30. října

Místo: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
Přihlašovaní: https://form.typeform.com/to/GywBNmuV

Sdílet tento příspěvek