Konference o budoucnosti Evropy – projednávání návrhů doporučení

Během 8. a 9. dubna byly projednány návrhy doporučení z devíti pracovních skupin, ty předložily své konsolidované návrhy rozdělené podle témat plenárnímu zasedání. Dané návrhy pak vycházely z doporučení evropských panelových diskuzí občanů a také z vnitrostátních panelových diskuzí a následně byly projednány na plénu. Během plenárního zasedání poslanci Evropského parlamentu uvedli, že konference je bezprecedentním projevem otevřenosti a demokracie, a ocenili práci evropských občanů během tohoto procesu. Přislíbili, že Evropský parlament zajistí, že návrhy občanů budou brány vážně. Mnozí poslanci souhlasili s požadavkem občanů na změnu Smluv EU a vyzvali ke svolání konventu, který by ji projednal.

S cílem lépe zapojit občany do rozhodování v EU řada poslanců navrhla posílení pravomocí Evropského parlamentu. Jako klíčové požadavky poslanci vyzdvihli rozpočtovou iniciativu pro EP, právo kontrolovat exekutivu prostřednictvím vyšetřovacího výboru a plnohodnotné pravomoci Parlamentu v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Poslanci také vyzvali, aby se ve školách děti vzdělávaly v oblasti evropských hodnot, demokracie, historie a o fungování EU. Během rozprav o jednotlivých politikách poslanci vyzvali k posílení systému zdravotní péče, který by zaručoval její minimální úroveň, a k rovnému přístupu k digitalizaci pro všechny občany bez ohledu na to, kde v EU žijí. Zdůraznili také význam silného sociálního rozměru v rámci ekologické transformace a podporu jazykového vzdělávání a kulturní a jazykové rozmanitosti.

Doporučení vypracovala pracovní skupina pro Změnu klimatu a životního prostředí, Zdraví, Silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa, EU ve světě, Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, Digitální transformaci, Evropskou demokracii, Migraci a pracovní skupina pro Vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Sdílet tento příspěvek