Co bude následovat po Konferenci o budoucnosti Evropy?

3. června 2022 se uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy. O tématu diskutovali zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté.

Účastníci kulatého stolu diskutovali o tom, jak docílit toho, aby byla závěrům Konference přikládána vetší pozornost občanů a médií. Dále se věnovali otázce, jak zajistit úspěšnou implementaci výstupů Konference o budoucnosti Evropy. A v neposlední řadě se debata zaměřila i na, zda je vhodné využívat některé aspekty Konference i po jejím ukončení a jakou roli v tomto může Česká republika hrát.

Zapojení evropských občanů do diskuzí o budoucích prioritách a výzvách Evropské unie bylo Francií a Německem, myšlenkovými zakladateli Konference o budoucnosti Evropy, prezentováno jako přelomová událost evropské integrace.

Zakončení konference ve Štrasburku

Závěrečný ceremoniál Konference o budoucnosti Evropy (přesně rok od jejího zahájení) proběhl 9. května ve Štrasburku, za účasti předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a prezidenta Francie Emmanuela Macrona. Ceremoniálu se také zúčastnili občané z Evropských občanských panelů a dále zástupci členských států a národních parlamentů EU. Konference zakončila svou činnost vydáním závěrečné zprávy, která obsahuje 49 návrhů a více než 300 opatření zajišťující realizaci těchto návrhů.

Nyní následuje období implementace, které představuje klíčovou fázi po ukončení Konference. ČR je připravená během svého předsednictví v Radě navázat na aktivity francouzského předsednictví, které začne fázi implementace jejích výstupů. V této souvislosti již ČR zahájila koordinaci v rámci předsednického tria. Zároveň probíhá diskuse napříč resorty k jednotlivým částem dokumentu, ke kterým se nyní připravuje reakce České republiky.

Příští kroky v implementaci výstupů  

Na prvním jednání Rady pro obecné záležitosti po ukončení Konference, které se konalo 23. května, byl tématu implementace výstupů z Konference věnován široký prostor. Dle postupu navrženého francouzským předsednictvím v Radě EU Generální sekretariát Rady připraví analýzu proveditelnosti jednotlivých výstupů, která by obsahovala možné způsoby implementace.

Tato analýza bude doplňovat sdělení Evropské komise k tématu plánované na polovinu června. Tyto dokumenty budou následně tvořit podklad pro další diskuze na Radě pro obecné záležitosti a na jednání Evropské rady v průběhu června.

Na podzim 2022, v součinnosti s českým předsednictvím Rady, proběhne v Bruselu „follow-up“ aktivita ke Konferenci, která poslouží jako první možnost k prezentaci pokroku v implementaci jejích výstupů a také jako dobrý prostor pro vysvětlení evropským občanům, jakým směrem se evropské instituce v této záležitosti ubírají.

Autor: Euroskop

Zdroj: Úřad vlády, Foto: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek