DOPORUČENÍ Národního konventu o EU: Budoucnost evropského energetického trhu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Budoucnost evropského energetického trhu, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

1. V krátkodobém horizontu by mělo být prioritou zajistit dodávky plynu pro domácnosti, kritickou infrastrukturu a průmysl během nadcházející zimy.

2. V dlouhodobém horizontu se ruská invaze na Ukrajinu může stát spouštěčem systémové proměny energetiky EU a energetiky ČR. Kladen by měl být důraz na masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie, prioritizaci úspor energií a renovací, či řízení poptávky a energetický management. Předpokladem úspěchu je dotažení očekávaných legislativních změn (nový energetický zákon) a aktualizace koncepčních strategických dokumentů (SEK, NKEP).

3. Zelená dohoda pro Evropu poskytuje právní, politický i investiční rámec pro realizaci této transformace, a je proto třeba tuto agendu průběžně podporovat a plně využít.

4. Nadcházející české předsednictví Rady EU bude hrát aktivní úlohu ve vyjednávání legislativního balíčku Fit for 55 i návazných iniciativ; je nezbytné, aby se česká vláda této úlohy zhostila proaktivně a s vůlí hledat skutečně celoevropská řešení.

5. Při úvahách o budoucnosti české energetiky nelze dále opomíjet sociální aspekty. Úspěšný odklon od dovozu fosilních paliv z Ruska předpokládá kompenzaci zvýšených nákladů ohroženým domácnostem a zároveň dostupnost dostatečné investiční podpory pro projekty energetických úspor či výměny zdrojů tepla na úrovni domácností.

Více na stránkách Konventu o EU.

Sdílet tento příspěvek