Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma: Členství Ukrajiny v EU: výzvy a možné důsledky

V pátek 22. září 2023 se uskutečnil v Hrzánském paláci a prostřednictvím online platformy Teams další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma členství Ukrajiny v EU. Debata se uskutečnila od 9:00 do 12:00. O tématu diskutovali zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro politiku a společnost.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na čtyři diskuzní otázky:

  1. Jaké jsou hlavní výzvy a překážky spojené s přijetím Ukrajiny do Evropské unie, a jaké důsledky může mít její přistoupení na ČR?
  2. Jak by měla ČR přistupovat k potřebě Evropské unie reformovat své instituce a politiky, aby byla Unie připravena zvládnout přístup nových členů, včetně Ukrajiny?
  3. Jaký je vztah mezi geopolitickými ambicemi Unie a její schopností absorbovat nové členy? Jak by se měla proměnit samotná politika rozšiřování EU, včetně podmínek a podpory v procesu, aby byla efektivní?
  4. Vícerychlostní model integrace EU by mohl být jedním z možných řešení pro přijetí Ukrajiny. Jaká jsou pozitiva a negativa tohoto přístupu a jak by se to mohlo projevit v praxi? Existují i jiné možnosti v zájmu dosažení rozšířené a efektivní Unie?

„Ukrajina bude na své dlouhé cestě do EU čelit řadě výzev a překážek. Z pohledu ČR bude mimo vítězství Ukrajiny ve válce stěžejní připravenost jejích politických institucí, ale také ekonomická stránka přístupu. Vstup do EU má dalekosáhlé následky a je třeba ho vyjednat správně.“

Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

Celé znění podkladového materiálu a další články k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Národního konventu.

Autor: Kristýna Kvačková, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek