Národní konvent: Evropská unie a nová strategická agenda

V pátek 15. března 2024 proběhl po kratší přestávce kulatý stůl Národního konventu o EU na téma “Evropská unie a nová strategická agenda: co přinesou eurovolby a jaké výzvy čekají novou Evropskou komisi ve světle aktivit té předchozí?” Diskuze se tak věnovala nejenom otázce voleb do evropského parlamentu, ale také výzvám, které čekají novou Evropskou komisi, jako evropská bezpečnost, posílení evropské energetiky, Zelená dohoda pro Evropu, digitalizace, regulace technologií a další.

Národní konvent o EU je platforma, která formou konstruktivní debaty o směřování a prioritách ČR v EU spojuje zástupce vlády, samospráv, parlamentu i evropských institucí se zástupci odborné veřejnosti, neziskového sektoru, sociálními partnery a dalšími. Výsledkem jednání kulatých stolů jsou doporučení pro vládu a další orgány státní správy.

I dnes se v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě k diskuzi nad budoucím směřováním Evropské unie setkalo několik desítek zástupců státní správy, akademické sféry a odborné veřejnosti. Účast byla možná také online. Odbornými garanty kulatého stolu byly Anglo-americká univerzita a Hospodářská komora ČR.

Kulatý stůl diskutoval o těchto otázkách:

  1. Jaké priority v nové Strategické agendě by si Evropská rada měla stanovit v oblasti konkurenceschopnosti? Jak by v rámci těchto priorit mělo být vyváženo posílení konkurenceschopnosti s ambiciózní agendou ochrany klimatu?
  2. Měla by být Evropská unie aktivnější v podpoře obranyschopnosti členských států? Jaké konkrétní kroky by v tomto směru měla podniknout, zejména v kontextu války na Ukrajině?
  3. Jakou podobu by měl mít nový víceletý finanční rámec po roce 2027, tedy včetně společné zemědělské politiky a kohezní politiky? Jaká je jejich optimální budoucí podoba pro ČR?
  4. Jaké hlavní priority by si měla ČR stanovit a prosazovat do Strategické agendy EU?

Kulatý stůl zahájil úvodním slovem vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Štěpán Černý. Debatu moderoval Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR, která byla jedním z garantů. Prezentace podkladového materiálu se ujal Radek Soběhart z Anglo-americké univerzity, která byla druhým garantem. Stanoviska k podkladovému dokumentu přednesli Marek Havrda za Úřad vlády ČR a Jan Kofroň z Univerzity Karlovy.

Strategická agenda představuje politické priority EU pro budoucí období, které představitelé EU vymezují v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a před jmenováním každé Evropské komise. Mezi priority na roky 2024 až 2029 patří bezpečnost a obrana, odolnost a konkurenceschopnost, energetika, migrace, globální angažovanost a rozšíření. V rámci kulatého stolu se tedy diskuze zaměřila především na to, jaké priority by v rámci Strategické agendy měla prosazovat Česká republika.

Autorka: Adéla Káňová

Sdílet tento příspěvek