9. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám deváté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého předsednictví v Radě EU.

V devátém vydání newsletteru se dočtete o uzavření rámcové dohody k zajištění propagačních předmětů CZ PRES nebo o podpisu smlouvy o dílo k zajištění návrhu a výroby kreativní části mediální kampaně CZ PRES. Opomenuty nezůstaly ani zásadní posuny v přípravě kulturních akcí CZ PRES, kulaté stoly určené k finalizaci priorit CZ PRES, školení Generálního sekretariátu Rady pro členy ministerských kabinetů a poradce ministrů a celá řada dalších důležitých informací.

Sdílet tento příspěvek