COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu

Egypt hostí 27. konferenci smluvních stran UNFCCC (COP27) v Šarm aš-šajchu s cílem navázat na předchozí úspěchy a připravit půdu pro budoucí ambice. Konference představuje jedinečnou příležitost pro všechny zúčastněné strany využít příležitosti a účinně se vypořádat s globální výzvou změny klimatu.

Nedávné zprávy IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) zdůraznily závažnost klimatické krize a potřebu okamžité a trvalé politické vůle, účinných opatření a především účinné spolupráce. V návaznosti na setkání v Glasgow se organizátoři konference snaží dále rozšiřovat rozsah výstupů napříč agendou opatření v oblasti klimatu. Silný důraz je zde pak na dosažení pokroku ve všech aspektech práce; zmírnění, adaptace, finance, ztráty a škody. Egypt uvádí, že si je vědom výzev a příležitostí souvisejících s opatřeními v oblasti klimatu a potenciálu a potřeb všech, včetně osob a komunit, které se nacházejí ve zranitelných situacích.

Afrika je odhodlána ukázat své vedoucí postavení v boji proti klimatu tím, že předvede svůj příspěvek ke globálnímu hnutí v boji proti změně klimatu, svou vizi spravedlivé a udržitelné budoucnosti pro své obyvatele i širší globální populaci. Delegáti doufají, že COP27 bude bodem obratu, kde se svět spojí a prokáží nezbytnou politickou vůli čelit klimatickým výzvám prostřednictvím koordinovaných, společných a účinných akcí. 

Šarm aš-Šajch agenda adaptace (Adaptation Agenda) nastiňuje 30 adaptačních výsledků, které mají do roku 2030 zvýšit odolnost pro 4 miliardy lidí žijících v komunitách nejvíce ohrožených změnou klimatu. Každý výsledek představuje globální řešení, která mohou být přijata na místní úrovni, aby reagovala na místní klimatické souvislosti, potřeby a rizika a zajistila transformaci systémů potřebnou k ochraně zranitelných komunit vůči rostoucím klimatickým rizikům, jako jsou extrémní horko, sucho, záplavy nebo extrémní počasí. 

Agenda přichází právě ve chvíli, když výzkum varuje, že téměř polovina světové populace bude do roku 2030 vážně ohrožena dopady změny klimatu, podle analýzy zveřejněné IPCC AR6 WG II Report . 

Dohromady tyto výsledky představují první komplexní globální plán, který má sjednotit státní i nestátní aktéry za společný soubor adaptačních opatření, která jsou požadována do konce tohoto desetiletí napříč pěti systémy dopadu: potravinářství a zemědělství, voda a příroda, pobřeží a oceány, lidská sídla a infrastruktura.

30 výsledků adaptace zahrnuje naléhavé globální cíle do roku 2030 týkající se:

  • Přechodu na udržitelné zemědělství odolné vůči klimatu, které může zvýšit výnosy o 17 % a snížit emise skleníkových plynů (GHG) na úrovni farem o 21 %, aniž by se rozšiřovaly hranice zemědělství, a při současném zlepšení živobytí, včetně živobytí drobných zemědělců
  • Ochrana a obnova odhadem 400 milionů hektarů v kritických oblastech (půda a sladkovodní ekosystémy) s podporou domorodých a místních komunit pomocí řešení založených na přírodě, aby došlo ke zlepšení bezpečnosti vody a živobytí a k přeměně 2 miliard hektarů půdy na udržitelné hospodaření.
  • Ochrana 3 miliard lidí instalací inteligentních systémů včasného varování
  • Investice 4 miliard dolarů k zajištění budoucnosti 15 milionů hektarů mangrovových porostů prostřednictvím kolektivních akcí s cílem zastavit ztráty, obnovit a zajistit udržitelné financování pro všechny stávající mangrovy
  • Rozšíření přístupu k čistému vaření pro 2,4 miliardy lidí prostřednictvím inovativních financí v hodnotě nejméně 10 miliard dolarů ročně
  • Sbírka 140 až 300 miliard dolarů potřebných z veřejných i soukromých zdrojů pro adaptaci a odolnost a podnítí 2 000 největších světových společností k integraci fyzických klimatických rizik a vypracování akčních plánů adaptace

Autor: David Březina Zdroj: COP27

Sdílet tento příspěvek