POZVÁNKA: Dezinformace v dobách války

Co mají společného konflikt v bývalé Jugoslávii a konflikt v Ukrajině? Lze hledat paralely mezi minulými a současnými válkami (včetně těch informačních)? Jakou roli hrají v konfliktech dezinformace a média? Má smysl usilovat o dosažení světské spravedlnosti pro pachatele válečných zločinů?

Od začátku krvavého rozpadu Jugoslávie uběhlo v letošním roce již 31 let. Od té doby žila velká část Evropy v relativním klidu a to až do února 2022, kdy Rusko zaútočilo bezprecedentním způsobem na Ukrajinu. Přijďte si poslechnout strhující příběh bývalého vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzuro, který vyšetřoval válečné zločiny páchané na území Chorvatska doplněný o aktuální poznatky na poli dezinformací od Veroniky Krátke Špalkové.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a další partneři by Vás rádi pozvali na sérii debat v regionech, která probíhá pod záštitou českého předsednictví v Radě EU. 

Přehled přednášek:

 • 28. listopadu Brno
  18:00 P31, FSS MU, Joštova 10, Brno 
 • 29. listopadu Zlín 
  17:00 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín
  *Přednáška je připravena ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně
 • 30. listopadu Jihlava 
  17:00 Historická aula, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava
 • 2. prosince Pardubice
  11:00 Posluchárna H1, Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565, Pardubice 
 • 5. prosince Ústí nad Labem
  10:00 – 11:30 Krajský úřad Ústeckého kraje – Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem (přednáška s diskusí pouze pro školy)
 • 6. prosince České Budějovice 
  17:00 Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 244, České Budějovice 

Pro přihlášení na konkrétní debatu využijte prosím tento formulář https://europeanvalues.typeform.com/to/MW1PaPwq

Řečníci:

Vladimír Dzuro
Autor knihy Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost. Emeritní policejní rada, v letech 1983 až 1995 pracoval jako kriminalista v Praze. V roce 1994 se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii (UNPROFOR), od dubna 1995 pak zastával více než devět let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Den Haagu, v Holandsku. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku.

Veronika Krátka Špalková
Absolventka oboru mezinárodních vztahů a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Část studia strávila i na univerzitě v Helsinkách. V současné době působí jako doktorandka v oboru politologie na Palackého univerzitě a zaměřuje se na výzkum propagandy a dezinformací. Pracuje jako analytička v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty.

Součástí série přednášek je i soutěž o ceny, které jsme pro vás s našimi partnery připravili a mezi kterými jsou i kniha Vyšetřovatel a komiks Démoni Balkánské války – knižní novinka Vladimíra Dzura. V průběhu roadshow ve facebookové události zveřejníme pět tématicky zaměřených otázek, přičemž vyhrávají vždy tři nejrychlejší správné odpovědi napsané do komentářů pod soutěžní otázkou. S výherci soutěže se na předání cen domluvíme individuálně.

Akci připravuje Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, Eurocentra, Europe Direct Česká republika, Eurodesk, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. a Nakladatelský dům Grada. Akce probíhá pod záštitu českého předsednictví v Radě EU. Mediálním partnerem je Euroskop.

Sdílet tento příspěvek