Diverzifikace dodavatelů plynu do EU

Evropská unie se po omezení vlastní produkce zemního plynu dlouhodobě pokouší o diverzifikaci dodavatelů zemního plynu, aby rozšířila zdroje importu a nebyla závislá pouze na jediném dodavateli. Tyto snahy akcelerovaly po ruské neodůvodněné a nevyprovokované invazi na Ukrajinu. Podíl Ruska na dovozu plynu do EU se tak snížil pod 20 % celkového dovozu během předešlého roku 2022.

V roce 2021 EU dovážela 83 % spotřebovaného zemního plynu, ať už ve formě zkapalněného zemního plynu (LNG) nebo skrze plynovody.  Ruský podíl na dovozu plynu se postupně snižoval z přibližně 50 % od druhé poloviny roku 2021, pod 20 % v červnu roku 2022. Konkrétně v listopadu import zemního plynu z Ruska dosahoval hodnoty 12,9 %. To znamená, že ruský dovoz plynu skrze plynovody a ve formě LNG se propadl pod třetinový podíl na celkovém dovozu do EU.

Současným nejdůležitějším dodavatelem zemního plynu skrze plynovody, které přepraví do EU cca 75 % celkového objemu zemního plynu, je Norsko, které zajistí asi čtvrtinu z celkového množství.  Následuje Alžírsko s podílem kolem 11,6 % z celkového množství. Co se týče LNG, hlavním obchodním partnerem se staly Spojené státy, které v roce 2021 dovezly 22 miliard kubických metrů LNG do EU. Po vypuknutí války na Ukrajině se obchod prohloubil a v březnu 2022 se prezident USA a předsedkyně Evropské komise domluvili na spolupráci v posílení evropské energetické bezpečnosti s cílem snížení závislosti Unie na Rusku. Dovoz LNG ze Spojených států rapidně narostl a v listopadu 2022 dosáhl míry 50 miliard kubických metrů. Jedná se o více než dvojnásobek dovozu zkapalněného plynu USA do Unie za celý rok 2021. Další klíčové dodavatele LNG do EU představuje Katar a Nigérie.

Evropská unie plánuje v rámci diverzifikace dodavatelů plynu zvýšit import z Ázerbájdžánu a obecně posílit import z Jižního plynového koridoru, který se stal zdrojem 11,4 miliard kubických metrů zemního plynu za minulý rok 2022. Jedná se tak o 3,4 % dodavatelského podílu. EU také podporuje modernizaci plynárenské infrastruktury v regionu jižní Evropy s cílem diverzifikace přepravních tras. Rozvoj infrastruktury by měl umožnit tok plynu mezi Bulharskem a Řeckem a také mezi Bulharskem a Srbskem. Stavební činnosti na úseku Bulharsko – Srbsko započaly 1. února tohoto roku. Plynovod o délce 170 km bude mít přepravní kapacitu 1,8 miliard metrů krychlových ročně se schopností zpětného toku.

Význam zemního plynu pro EU spočívá hlavně ve výrobě elektřiny (přibližně 26 %), vytápění domácností a průmysl (přibližně 23 %). Více než 30 % domácností v Evropské unii využívá plyn k vytápění svých domů. Celkově se v EU za rok 2021 spotřebovalo 412 miliard metrů krychlových plynu, což představuje přibližně čtvrtinu celkové spotřeby energie v EU.

Dalším způsobem snížení závislosti na dodávkách plynu z Ruska je rychlejší zavádění bezemisní energie, obzvláště energie z obnovitelných zdrojů je nejlevnějším a nejčistším druhem dostupného zdroje, který je možné decentralizovat a produkovat uvnitř EU. To snižuje potřebu tuto energii dovážet. Plán REPowerEU proto podporuje urychlení ekologické transformace a investice do energie z obnovitelných zdrojů.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Evropská komise

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek