Dohoda Severní Makedonie a EU v oblasti migrace a správy hranic

Evropský parlament včera hlasoval o dohodě mezi Evropskou unií a Severní Makedonií v oblasti správy hranic. Na plenárním zasedání byla europoslanci schválena spolupráce mezi Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a Severní Makedonií.

Frontex se bude podílet na řízení migračních toků, boji proti nelegálnímu přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti na hranicích Severní Makedonie. Další náplní dohody jsou společně organizované operace a rozmístění týmů pro správu hranic. Podobné dohody v oblasti Balkánského poloostrova byly zřízeny např. s Albánií v roce 2018 nebo se Srbskem a Černou Horou v roce 2019.

První jednání o dohodě byla zahájena v červenci 2022 Evropskou komisí. Dohodu posléze podepsala komisařka Ylva Johanssonová, makedonský ministr vnitra Oliver Spasovski a český velvyslanec v Severní Makedonii Jaroslav Ludva, který reprezentoval české předsednictví Rady Evropské unie. Návrh dohody poté přijala v říjnu 2022 Rada EU během českého předsednictví.

Komisařka Johanssonová se k uzavření dohody se Severní Makedonií vyjádřila následovně: „Jsem ráda, že dnes mohu podepsat tuto dohodu, protože posílí naši spolupráci v oblasti migrace a správy hranic. Frontex bude moci nasadit stálé týmy sborů, které budou ruku v ruce s pohraniční stráží Severní Makedonie předcházet přeshraniční trestné činnosti, zejména pašování a obchodování s lidmi, a zajišťovat bezpečnost občanů Severní Makedonie a Evropské unie.“

Severní Makedonie zůstává na jedné z klíčových tranzitních tras pro nelegální migraci a je hlavním migračním koridorem mezi Řeckem a Srbskem. Země nadále sehrává konstruktivní roli při řízení migračních toků. Migranti se na trasách stávají terčem skupin organizovaného zločinu, které se zabývají pašováním lidí a často vymáhají peníze a zneužívají je. Migrantům na této trase tudíž hrozí nebezpečí a mohou čelit porušování lidských práv.

Evropská unie podporuje Severní Makedonii nejen finančně. Během let 2007 až 2020 se v rámci předvstupní podpory Severní Makedonie do EU investovalo přibližně 52 milionů eur do oblasti migrace a správy hranic. Současně běží několik projektů posilující tyto oblasti. EU taktéž již od roku 2016 prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci (IPA II) financuje zahraniční hostující i vnitrostátní pohraniční stráže v Severní Makedonii . Bilaterální a regionální podpora v oblasti migrace a správy hranic v rámci programu IPA III dosahuje 171,7 milionů eur.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Evropská komise, Rada EU

Foto: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek