Rada EU přijala předpis o rozšíření dobíjecích stanic pro elektroauta

Větší počet dobíjecích a plnicích stanic pro auta na alternativní paliva v celé Evropě mají zajistit nová pravidla, na kterých se včera shodly členské země Evropské unie. Předpis má umožnit odvětví dopravy výrazně snížit uhlíkovou stopu, uvádí včerejší prohlášení Rady EU. Společnost KPMG ale upozornila, že Česko není na splnění nových standardů dostatečně připraveno.

Po formálním přijetí v Radě bude nové nařízení po létě zveřejněno unijním věstníku. V platnost vstoupí 20. den po tomto vyhlášení. Nová pravidla pak začnou platit šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

„Nový právní předpis je milníkem naší politiky ‚Fit for 55‘, který zajistí větší veřejnou dobíjecí kapacitu na ulicích ve městech a u dálnic po celé Evropě,“ uvedla španělská ministryně dopravy, mobility a městské agendy Raquel Sánchez Jiménez. „Věříme, že v blízké budoucnosti budou občané moci své elektromobily dobíjet stejně snadno, jako dnes doplňují palivo na tradičních čerpacích stanicích,“ dodala ministryně.

Nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) je součástí balíčku „Fit for 55“. Cílem návrhu, který Evropská komise předložila v červenci 2021, je umožnit EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Podle nového předpisu musí být od roku 2026 dobíjecí stanice s výkonem nejméně 400 kW na všech silnicích z páteřní evropské sítě nejdále 60 kilometrů od sebe. Dva roky na to by se nejmenší požadovaný výkon měl zvýšit na 600 kW. Nákladní auta a autobusy by měly mít k dispozici dobíjení každých 120 kilometrů. Vodíkové čerpací stanice mají stát na polovině hlavních silnic EU do roku 2028. Navíc řidiči mají mít možnost platit na dobíjecích stanicích platebními kartami a bezkontaktně bez nutnosti předplatného.

EU tedy znovu potvrdila, že jednoznačně směřuje k rychlému přechodu na udržitelnou dopravu. Česko však za tímto trendem klopýtá a není na splnění nových unijních standardů dostatečně připravené ani po legislativní, natož praktické stránce.“

Tomáš Kočař, specialista na evropské právo, advokátní kancelář KPMG Legal

Automobilový expert KPMG Jan Linhart pak upozornil, že dostupnost dobíjecích stanic v českých městech i na hlavních dálnicích je nedostatečná a nedosahuje požadovaných standardů. „Rozšíření nabíjecí kapacity si vyžádá nemalé finanční prostředky, které budou tvořeny kombinací investic soukromých firem a dotací z veřejných zdrojů,“ řekl a dodal, že vývoj bude velmi dynamický a na trhu s elektřinou povede k nutnosti zavádění nových technologických řešení s využitím umělé inteligence nebo dálkového řízení dobíjecích míst.

Zdroj: ČTK
Foto:

Sdílet tento příspěvek