Mezinárodní klimatický a energetický summit: Nejsme na správné cestě k dosažení cílů Pařížské dohody, ale můžeme to změnit

V rámci španělského předsednictví v Radě EU proběhl v neděli 2. října Mezinárodní klimatický a energetický summit v Madridu. Ten organizovala místopředsedkyně španělské vlády Teresa Ribera a výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fátih Birol. Summit se zaměřil na upevnění závazku splnit Pařížské dohody, zejména na cíl omezení globálního oteplování na 1,5 °C.  Summitu se zúčastnili ministři životního prostředí a další státní představitelé z přibližně 40 zemí světa.

I přesto, že Teresa Ribera vnímá nedostatečný vývoj v plnění závazků Pařížské dohody, věří, že jsou státy stále schopné naplnit důležité klimatické cíle při dostatečně vyvinutém úsilí. Zejména je důležité, aby se omezilo globální oteplování na 1,5 °C. Při současném přístupu hrozí zvýšení teploty o 2,4 °C.

Zvyšující se teplota Země má za důsledek například intenzivnější, delší a častější vlny veder a sucha, vydatnější srážky nebo silnější hurikány.

"I když nejsme na správné cestě k dosažení pařížského cíle, jsme schopni zajistit jeho dosažení za předpokladu, že zdvojnásobíme své úsilí a pošleme klíčová sdělení k urychlení procesu."

Teresa Ribera, místopředsedkyně španělské vlády

Dobrou zprávou je podle výkonného ředitele IEA růst celosvětových investic do čisté energie, které během posledních dvou let vzrostly o 40 %. Další pozitivní zprávou je, že ze všech nově vybudovaných elektráren na světě za rok 2023 je více než 80 % z nich udržitelných. Nadto probíhá intenzivní elektrifikace dopravního sektoru, přičemž jedno z pěti prodávaných aut je elektrické ve srovnání s jedním z 25 aut před pouhými dvěma lety.

Madridský summit představuje poslední mezinárodní setkání ve věci klimatu a energie před listopadovou Konferencí OSN o změně klimatu 2023 v Dubaji (COP28).

Pokud vás zajímá průběh summitu, můžete ho zpětně shlédnout:

Náhledové foto: IEA

Zdroj: IEA, EFE

Sdílet tento příspěvek