Jak na zkušenosti v zahraničí poradilo Eurocentrum Hradec Králové během Týdne vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých je tradiční podzimní akcí, kterou realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové pod záštitou Královéhradeckého kraje. Letošní ročník Týdne vzdělávání dospělých se koná tento týden, od 6. do 10. listopadu, a nabízí širokou škálu vzdělávacích akcí v prezenční i online podobě.

Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s regionálními partnery připravilo pro veřejnost besedy na téma možností práce a studia v zemích Evropské unie. Kromě tradičních výjezdů do zahraničí skrze programy Erasmus se besedy zaměřují také na informování o méně známých příležitostech zvyšování kvalifikace, jako jsou projekty neformálního vzdělávání, výměny mládeže, dobrovolnická činnost skrze Evropský sboru solidarity, ale i možnosti získání odborných zkušeností prostřednictvím stáží v institucích Evropské unie a následné kariéře v EU.

Besedy Eurocentra jsou hojně navštěvovány zejména posledními ročníky studentů středních škol, ale i čerstvými absolventy. Otevřeny jsou však i široké veřejnosti, kdy každý občan má možnost dozvědět se o tom, jaké možnosti mu Evropská unie nabízí a prodiskutovat je se zástupcem Eurocentra, regionálním konzultantem Domu zahraniční spolupráce či pracovníkem Evropských služeb zaměstnanosti (EURES). Účast na besedách Týdne vzdělávání dospělých je zdarma.

Eurocentrum zahájilo Týden vzdělávání dospělých úvodními akcemi hned v pondělí 6. listopadu a to prostřednictvím dvou přednášek konaných v prostorách Úřadu práce a v blízké budově Knihovny města Hradce Králové. Beseda na Úřadu práce byla pojata více individuálně, kde zájemci z řad veřejnosti prodiskutovali s přednášejícími možnosti výjezdů do zahraničí, které jsou pro ně relevantní a seznámili se s formou registrace do jednotlivých programů. Část dotazů směřovala také na možnosti práce a pracovní podmínky v členských zemích EU. Druhá beseda oslovila zejména letošní maturanty, kteří získali ucelený přehled evropských mobilit, ale také informace o nabídkách stáží a práce v institucích EU. Přítomné zaujala zejména iniciativa Discover EU, která nabízí osmnáctiletým příležitost získat časovou jízdenku po Evropě zdarma. Blok informací uzavřela paní Eliška Škrdlová z Diecézní Charity Hradec Králové, která je seznámila s dobrovolnickým programem DofE.

Týden vzdělávání dospělých zkráceně TVD je celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v průběhu celého života. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst Česka, které mají různou podobu, od přednášek, workshopů po online webináře. Cílem letošního ročníku TVD v Královéhradeckém kraji je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, v profesních i zájmových oblastech. Motivovat k celoživotnímu učení a nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v regionu. Letos si lidé budou moci užít TVD i z pohodlí domova, protože nabídne řadu témat prostřednictvím online přednášek a webinářů.

Sdílet tento příspěvek