EU pokračuje v podpoře zemědělců, Výborný dojednával mimořádnou pomoc ovocnářům

Dne 29. dubna se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), na kterém ministři členských států projednávali reakci EU na situaci v zemědělském sektoru a vývoj obchodu po ruské invazi. Českou republiku na jednání zastupoval ministr zemědělství Marek Výborný, který jednal o mimořádné pomoci pro ovocnáře po nedávných mrazech.

Českou republiku společně s dalšími evropskými státy zasáhly v druhé polovině dubna nezvykle silné mrazy, kvůli kterým mnozí pěstitelé letos nesklidí žádné ovoce. Ministr Marek Výborný proto ještě před zahájením Rady jednal s komisařem Wojciechowským o mimořádné finanční pomoci z unijní zemědělské rezervy.

Českou republiku zasáhly v minulém týdnu mrazy, na které se nikdo z pěstitelů nemohl připravit. Kvůli teplému počasí v březnu byla vegetace o měsíc napřed, potom ale nepřišly tradiční jarní mrazíky, se kterými se dá bojovat nebo využít standardní nástroje pojištění. V podstatě se na několik dní vrátilo zimní počasí s celonočními mrazy. Takovou katastrofu v České republice nepamatujeme od roku 1929,“ uvedl Výborný, který po přesném vyčíslení škod zašle Evropské komisi oficiální žádost o finanční pomoc.

Ministři zemědělství zhodnotili dosud přijatá opatření a předložené iniciativy v rámci společné reakce EU na obavy zemědělců. Vyzdvihli nedávné hlasování v Evropském parlamentu ve prospěch změn společné zemědělské politiky (SZP), které se mají týkat zejména snížení administrativní zátěže a posílení postavení zemědělců v potravinovém řetězci.

Mezi plánovaná opatření patří například revize směrnice o nekalých obchodních praktikách, zjednodušení procesu schvalování strategických plánů SZP, odklad provádění nařízení o odlesňování nebo požadavek na snížení kontrol u systému satelitního sledování pozemků (AMS), který byl předložen ministrem Výborným na lednovém zasedání.

Německá delegace rovněž s podporou dalších států předložila žádost o navýšení limitu podpory pro příjemce z odvětví zemědělské prvovýroby z 25 na 50 tisíc eur na jeden podnik.

Ministři se dále zabývali aktualizovanými pokyny Evropské rady k zajištění konkurenceschopného, udržitelného a odolného zemědělského odvětví. „Mezi priority nové SZP určitě musí patřit důraz na generační obměnu, zemědělství se musí stát moderním a konkurenceschopným sektorem, který přiláká mladé lidi. To znamená dát ještě větší důraz na precizní zemědělství nebo nové techniky šlechtění, včetně co nejrychlejšího schválení legislativy k novým genomickým technikám,” shrnul Výborný.

Další část jednání se věnovala nejnovějšímu vývoji v zemědělských otázkách souvisejících s obchodem. Ministři diskutovali o dopadech ruské agrese vůči Ukrajině na zemědělský sektor a dovozu zemědělských produktů ze třetích zemí. Rada rovněž zdůraznila potřebu zajištění otevřené strategické autonomie EU, potravinové bezpečnosti a ochranu citlivých potravinářských odvětví zajišťujících produkci hovězího masa, drůbeže, cukru, etanolu a některých druhů ovoce a zeleniny.

Na základě informací Evropské komise si ministři vyměnili názory na výroční zprávy o výkonnosti zemědělské politiky v jednotlivých členských státech a hodnotili opatření přijatá v rámci strategického plánu.

Zástupci členských států sdíleli zkušenosti z prvního roku implementace nové SZP, přičemž se shodli na nutnosti zjednodušení procesu, vylepšení IT systému a zajištění větší finanční flexibility.

Zdroj: Rada EU, MZe ČR

Sdílet tento příspěvek