Archiv

Týden v EU – 1. až 7. října 2018

Euroskop, 10. 10. 2018 Stáhněte si pdf Týden v EU – 1. až 7. října 2018 V tomto vydání Týdne v EU si můžete přečíst následující příspěvky: Úvodník státního tajemníka…

Informační společnost v září 2018

10.10.2018 Euroskop Komise podnikla kroky k odstranění teroristického obsahu z internetu, Sdělení EU představuje strategii pro propojení EU s Asií, Rada přijala nařízení o zřízení jednotné digitální brány, Rada se…

Institucionální záležitosti v září 2018

10.10.2018 Euroskop Svobodný a spravedlivý průběh voleb do EP, plánuje Komise, Komise navrhuje ukončit střídání letního a zimního času, Komise představila plán na účinnější podporu investic mimo EU, Lídři EU…

Regionální politika v září 2018

10.10.2018 Euroskop EU vydala každoroční hodnocení regionů EU hodnotila vývoj regionů na NUTS 2 a NUTS 3 Krátce… EU vydala každoroční hodnocení regionů Ve východní části EU a v pobaltských…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2018

10.10.2018 Euroskop Komise navrhla dále posílit dohled v rámci boje proti praní peněz, Komise chce zefektivnit rozhodování ve věcech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Komise plánuje další reformu v oblasti…

Vnější obchodní vztahy v září 2018

10.10.2018 Euroskop Komise požaduje modernizaci WTO Dle Komise je čas začít s modernizací zastaralého systému, aby v zájmu všech opět dokázal reagovat na výzvy dnešní globální ekonomiky Krátce… Komise požaduje…

Vnitřní trh v září 2018

10.10.2018 Euroskop Nejvíce padělaného zboží zadrženého na hranicích EU bylo z Číny Komise vydala každoroční zprávu o celních opatřeních k vymáhání práv duševního vlastnictví. Krátce… Nejvíce padělaného zboží zadrženého na…

Výchova, vzdělání a mládež v září 2018

10.10.2018 Euroskop Rada přijala nařízení o Evropském sboru solidarity Evropský sbor solidarity má fungovat i po roce 2020 Krátce… Rada přijala nařízení o Evropském sboru solidarity Na roky 2018 až…

Zářijový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 9. 10. 2018, psáno pro Euroskop Výběr bruselského dění v září 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu. Komise musí na členské státy víc dohlížet,…

Týden v EU – 24. až 30. září 2018

Euroskop, 3. 10. 2018 Stáhněte si pdf Týden v EU – 24. až 30. září 2018 V tomto vydání Týdne v EU si můžete přečíst následující příspěvky: Úvodník státního tajemníka…