SPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

15.09.2009 Euroskop Spolupráce v oblasti justice, policie, politiky azylové, vízové a přistěhovalecké se postupně začleňovala do agendy Evropské unie po podpisu Maastrichtské smlouvy. O budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

SPECIÁL: Vnitřní trh v letech 2004-2009 I

19.08.2009 Euroskop Vnitřní trh představuje jeden z pilířů Evropské unie a je velice důležitý pro ekonomický růst a zaměstnanost v EU. V interakci s jednotlivými politikami EU podporuje mobilitu, konkurenceschopnost…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Vnitřní trh v letech 2004-2009 I

SPECIÁL: Informační společnost v letech 2004-2009

15.08.2009 Euroskop Do sféry informační společnosti lze zařadit především internet a další komunikační technologie. V období 2004-2009 došlo k mnohým krokům, které jsou pro přehlednost rozděleny na klíčové dokumenty týkající…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Informační společnost v letech 2004-2009

SPECIÁL: Zemědělství a rybolov v letech 2004–2009

13.08.2009 Euroskop Období let 2004-2009 bylo na legislativní dění v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) velmi bohaté. A důvodem není jen fakt, že u této komunitární politiky je zvýšená legislativní…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Zemědělství a rybolov v letech 2004–2009

SPECIÁL: Spotřebitelé v letech 2004-2006

31.07.2009 Euroskop Evropská komise přijala 8. února 2007 dlouho očekávanou Zelenou knihu o revizi spotřebitelského acquis. Cílem revize bylo zjednodušení a modernizace stávající spotřebitelské legislativy a usnadnění přeshraničních obchodních vztahů.Unie…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Spotřebitelé v letech 2004-2006

SPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

22.07.2009 Euroskop Otázka životního prostředí patřila v období let 2004-2009 mezi ty, jež komplexně ovlivňovaly dění Evropské unie jako celku a v podobě jednání o budoucnosti tzv. Kjótského protokolu přesahovaly…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

SPECIÁL: Veřejné zdraví v letech 2004-2009

14.07.2009 Euroskop Článek 152 (Hlava XIII) Smlouvy o EU stanoví, že EU doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování ochrany veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem, odstraňování příčin nemocí,…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Veřejné zdraví v letech 2004-2009

SPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009

10.07.2009 Euroskop Zvláštní pozice energetické politiky v rámci agendy Evropské unie bývá z historického hlediska zdůrazňována v souvislosti s významem, jaký měla v počátcích evropské integrace. Evropské společenství uhlí a…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009