VLÁDA A EU

Vláda a EU

Do jednání o evropských záležitostech jsou zapojeny jak instituce Evropské unie, tak členské státy. Jednotlivé členské státy si za účelem efektivního postupu při koordinaci evropských záležitostí na národní úrovni a při prosazování národních zájmů na úrovni evropské vytvářejí národní koordinační mechanismy. V České republice je koordinací evropských záležitostí pověřen Úřad vlády ČR (konkrétně Sekce pro evropské záležitosti a v jejím rámci Odbor koordinace evropských politik), klíčovou meziresortní institucí v českém koordinačním mechanismu je Výbor pro Evropskou unii.

Vláda Petra Fialy znovu zavedla post ministra pro evropské záležitosti, který zastává Martin Dvořák.