ČEŠI V EU

Češi v Evropské unii

V České republice koluje rozšířený mýtus, že „Brusel“ rozhoduje takzvaně o nás bez nás. Česko má ale své zástupce ve všech institucích Evropské unie, kde mnohdy zastávají velmi významné pozice. Na rozhodování o dlouhodobém směřování i každodenní politice EU se tak podílí i celá řada Čechů

Do Evropské komise ČR nominovala Věru Jourovou, která dokonce zastává pozici místopředsedkyně Komise a má na starosti portfolio nazvané „hodnoty a transparentnost“. V Evropské komisi Věra Jourová působí již podruhé v řadě. Během svého předchozího mandátu v letech 2014-2019 se věnovala otázkám spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovnosti žen a mužů.

Česká republika hraje nezanedbatelnou roli také v Evropské radě, kde se scházejí hlavy států a vlád všech členských zemí a určují celkové směřování EU. Čeští ministři se účastní zasedání Rady Evropské unie, kde jednají se svými protějšky o evropské legislativě. V Evropském parlamentu zasedá 21 českých poslanců. Řada Čechů pracuje i v dalších institucích EU.