ČEŠI V EU

Čeští europoslanci

Čeští voliči se počtvrté účastnili voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. Bojovalo se o celkem 21 mandátů. Volební účast dosáhla 28,72 % (o více než 10 p. b. vyšší než v roce 2014). Bylo zvoleno 6 poslanců za ANO (21,18 % hlasů), 4 za ODS (14,54 % hlasů), 3 za Piráty (13,95 % hlasů), 3 za TOP 09 a STAN (11,65 %), 2 za SPD (9,14 %), 2 za KDU-ČSL (7,24 % hlasů) a 1 za KSČM (6,94 % hlasů).

ANO 2011 (Frakce Obnova Evropy)

 

Dita Charanzová

 

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • V červenci 2019 byla zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu a v lednu 2022 byla do této pozice zvolena opětovně. 
 • Je členkou Výboru pro vnitřní trh a ochrana spotřebitelů (IMCO). 
 • Vystudovala VŠE v Praze a absolvovala diplomatickou akademii ve španělském Madridu.
 • Mezi lety 2005 a 2009 byla vedoucí úseku obchodní politiky a rozvojové politiky při Stálém zastoupení ČR v Bruselu.
 • V roce 2016 získala ocenění projektu „New Europe 100“ udělované osobnostem ze střední a východní Evropy, které se výrazně podílejí na rozvoji regionu.
 • Web: http://www.charanzova.cz/

 

Martina Dlabajová

 

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014. 
 • Je členkou Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).
 • Vystudovala politické vědy se specializací na Evropskou unii na univerzitě v italské Padově.
 • V letech 2004 – 2010 působila na zastoupení Olomouckého a Zlínského kraje v Bruselu, vedla vlastní poradenskou společnost zaměřenou na česko-italskou ekonomickou spolupráci.
 • Od roku 2016 je ambasadorkou a členkou poradní rady kampaně Junior Achievement (JA) v rámci Evropské sítě pro podnikatelské vzdělávání (EE-HUB) a hlavní ambasadorkou programu JA Back to School.
 • V roce 2016 se stala místopředsedkyní Evropského liberálního fóra a od roku 2017 je členkou správní rady Institutu pro politiku a společnost. V roce 2018 se stala místopředsedkyní European Forum for Manufacturing.
 • Web: http://www.dlabajova.eu/

 

Martin Hlaváček

 

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019. 
 • Je členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a Podvýboru pro daňové záležitosti (FISC). 
 • Studia v oblasti ekonomie a managementu absolvoval na České zemědělské univerzitě v Praze.
 • Pracoval jako diplomat Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Stálém zastoupení České republiky v Bruselu a Velvyslanectví České republiky v Athénách.
 • Působil jako náměstek ministra zemědělství pro zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie.
 • Pracoval pro společnost Philip Morris International v oblasti řízení vnějších vztahů.

 

Ondřej Knotek 

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019. 
 • Je členem Výboru pro regioniální rozvoj (REGI).
 • Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Krátce pracoval jako vyšetřovatel na protidrogovém oddělení. Většinu profesního života pracoval v pozici průmyslového manažera.
 • V minulosti byl členem Pirátské strany, za kterou kandidoval v roce 2014 z pozice lídra do zastupitelstva Mariánských Lázní, krátce působil i jako radní města.
 • V roce 2015 se stal členem hnutí ANO.
 • Pracoval pro lucemburskou společnost Rotarex.

 

Ondřej Kovařík

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019. 
 • Je členem Hospodářského a měnového výboru (ECON).
 • Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze a dále studoval na francouzské škole pro státní úředníky ENA.
 • Pracoval na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na organizaci českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009, byl zástupcem ředitele odboru logistiky a organizace.
 • Od listopadu 2010 do dubna 2013 byl ředitelem kanceláře prvního náměstka ministra obrany.

  

ODS (Frakce Evropští konzervativci a reformisté – ECR)

 

Jan Zahradil

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2004.
 • Je členem Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
 • Vystudoval obor technologie vody a životního prostředí na VŠCHT.
 • V letech 1992 – 1993 byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR.
 • Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro zahraničně politické otázky a poté jako vedoucí oddělení evropské integrace Úřadu vlády.
 • V roce 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR (místopředseda zahraničního výboru).
 • V letech 2002-2004 a 2014  byl 1. místopředsedou ODS.
 • Stal se zástupcem PSP ČR v Konventu o budoucnosti EU. Působil jako předseda stálé parlamentní delegace do EP, od roku 2003 jako předseda parlamentní delegace pozorovatelů v EP. Je bývalým předsedou české národní delegace ve frakci EPP-ED.
 • V roce 2009 byl zvolen místopředsedou frakce ECR a o dva roky později také jejím předsedou.
 • V evropských volbách 2019 byl lídrem Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ECR), tzv. spitzenkandidátem (kandidátem na post předsedy Evropské komise).
 • Web: www.zahradil.cz

 

Alexandr Vondra

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • Je členem Výboru  pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a Podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE).
 • Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
 • V roce 1989 byl mluvčím Charty 77 a jedním z autorů petice Několik vět. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra.
 • V letech 1990-1992 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla a inicioval setkání, které následně vyústilo ve visegrádskou spolupráci.
 • V letech 1992-1997 byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. V letech 1997-2001 byl českým velvyslancem ve Spojených státech a v letech 2001-2002 zmocněncem české vlády pro přípravu summitu NATO v Praze.
 • V letech 2006-2012 byl senátorem ODS za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko.
 • Během let 2006-2007 byl ministrem zahraničních věcí. Od roku 2007 do roku 2009 byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. Měl na starosti české předsednictví EU v roce 2009. V letech 2010-2012 ministrem obrany.
 • Působil jako vysokoškolský pedagog v oblasti mezinárodních a bezpečnostních vztahů.
 • Web: https://www.alexandrvondra.cz/

 

Evžen Tošenovský

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2009, ve volbách v roce 2014 a 2019 svůj mandát obhájil.
 • Je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). 
 • Studoval systémové inženýrství na VŠ báňské v Ostravě.
 • Od r. 1993 zastával funkci ostravského primátora. V letech 2000 – 2008 byl hejtmanem Moravskoslezského kraje.
 • Následně v letech 2008 – 2009 působil jako poradce generálního ředitele Vítkovice a.s.
 • Předsedá nadaci „Machinery fund“.
 • Web: http://www.tosenovsky.cz/

 

 

Veronika Vrecionová

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • Je členkou Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI).
 • Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.
 • V  lednu 1990 začala pracovat v oddělení zahraničního protokolu Kanceláře prezidenta republiky.
 • V roce 2006 byla zvolena starostkou obce Přezletice, svůj mandát obhájila i po komunálních volbách v roce 2010. Ve stejném roce byla zvolena i senátorkou za senátní obvod Mělník.
 • V parlamentních volbách 2017 byla za ODS zvolena poslankyní za Středočeský kraj. V poslanecké sněmovně byla místopředsedkyní zemědělského výboru a členkou výboru pro sociální politiku.
 • V ODS je od roku 2014 expertkou na zemědělství a venkov. Od roku 2016 je zároveň předsedkyní Spolku pro obnovu venkova. 
 • Web: www.vrecionova.cz

 

TOP 09/STAN (Frakce Evropská lidová strana – EPP)

 

Luděk Niedermayer

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • Je členem Hospodářského a měnového výboru (ECON) a Podvýboru pro daňové záležitosti (FISC).
 • Vystudoval obor Operační výzkum a teorie systémů na Masarykově univerzitě.
 • Od roku 1991 působil v České národní bance a od roku 1996 byl členem Bankovní rady České národní banky. V roce 2000 byl jmenován viceguvernérem.
 • Mezi lety 2008 – 2014 působil jako ředitel v Deloitte ČR.
 • Web: https://www.niedermayer.cz/

 

Jiří Pospíšil

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • Je členem Výboru pro právní záležitosti (JURI).
 • Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
 • Mezi lety 2002 až 2010 byl poslancem Parlamentu ČR. V letech 2006 až 2007 byl ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády.
 • Mezi lety 2007 až 2009 byl opět ministrem spravedlnosti a zodpovídal za přípravu agendy předsednictví ČR v Radě EU v oblasti justice.
 • Mezi lety 2009 a 2010 byl děkanem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
 • Jako ministr spravedlnosti působil také v letech 2010 až 2012 a od roku 2010 do roku 2011 byl zároveň i předsedou Legislativní rady vlády.
 • V roce 2017 byl zvolen předsedou TOP 09.
 • Web: https://www.top09.cz/osobnosti/judr-jiri-pospisil-15862.html

 

Stanislav Polčák

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • Je členem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).
 • Je členem Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko (DMAG) a Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří (DMED). Dále je náhradníkem v Delegaci pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky (DCAM) a v Delegaci v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (DLAT). 
 • Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a magisterský obor na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
 • V minulosti působil jako advokát.
 • V letech 2002 až 2009 byl místostarostou a členem zastupitelstva obce Vysoké Pole.
 • V letech 2005 až 2006 členem expertní komise Úřadu vlády ČR pro otázky EU.
 • V roce 2010 zvolen poslancem Parlamentu ČR.
 • Web: http://www.stanislav-polcak.cz/

 

Piráti (Frakce Zelení/ Evropská svobodná aliance – Greens/EFA)

 

Marcel Kolaja 

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • V červenci 2019 byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. 
 • Je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).
 • Je členem Delegace pro vztahy s Indií (D-IN) a náhradníkem v Delegaci pro vztahy se Spojenými státy americkými (D-US).
 • Vystudoval informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
 • Pracoval jako technický produktový manažer v softwarové firmě.
 • Podílel se na založení spolku Otevřená města. Inicioval též projekt Hrajeme svobodnou hudbu!.
 • Od roku 2015 členem komise informatiky Rady města Brna.
 • Členem České pirátské strany je od roku 2010. V minulosti působil například jako spolupředseda mezinárodní organizace Pirate Parties International nebo místopředseda Pirátské strany.
 • Web: https://jihomoravsky.pirati.cz/lide/marcel-kolaja/

 

Markéta Gregorová

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • Je členkou Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
 • Je členkou Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (DSCA) a Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (DEPA). Dále je náhradnicí v Delegaci pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO.
 • Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na brněnské Masarykově univerzitě.
 • Po ukončení studií pracovala ve sféře internetového obchodu, dále v oblasti PR a marketingu.
 • Od roku 2012 je členkou Pirátské strany a roku 2017 byla již podruhé pověřena vedením zahraničního odboru strany.
 • Od roku 2018 je zastupitelkou města Brna.
 • V současnosti je předsedkyní Evropské pirátské strany.
 • Web: https://www.pirati.cz/lide/marketa-gregorova/

 

Mikuláš Peksa

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • Je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). 
 • Je členem Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina (D-UA).
 • Vystudoval biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se specializací na využití jaderné magnetické rezonance.
 • Pracoval jako výzkumný pracovník a programátor.
 • Od roku 2013 je členem Pirátské strany.
 • Byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, působil jako místopředseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti.
 • Místopředseda České pirátské strany a Evropské pirátské strany a garant zahraničního týmu Pirátů.
 • Web: https://www.pirati.cz/lide/mikulas-peksa/

 

KDU-ČSL (Frakce Evropská lidová strana – EPP)

 

Tomáš Zdechovský

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • Je členem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT).
 • Je členem Delegace pro vztahy s Japonskem (D-JP) a náhradníkem v Delegaci pro vztahy se zeměmi jižní Asie (DSAS).
 • Vystudoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dále studoval na papežské salesiánské univerzitě v Římě a na Masarykově univerzitě v Brně obor Mediální studia a žurnalistika se specializací na krizovou komunikaci.
 • Od roku 2004 se věnoval podnikání. Vedl například společnosti Commservis a WIFI Czech Republic.
 • Pracoval jako poradce v oblasti mediální komunikace, zejména se zaměřením na krizovou komunikaci.
 • Od roku 2006 je čenem KDU-ČSL.
 • Web: http://www.zdechovsky.eu/

 

 

Michaela Šojdrová

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • Je členkou Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT).
 • Je členkou Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (DSCA) a Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (DEPA) a náhradnicí v Delegaci ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko (D-TR).
 • Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně obor Zahradní architektura. Pracovala jako učitelka francouzštiny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
 • V roce 1989 vstoupila do KDU-ČSL.
 • Od roku 1996 do roku 2010 byla poslankyní Parlamentu ČR. Působila jako členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
 • V roce 2009 získala od francouzského prezidenta Řád za zásluhy.
 • Od roku 2010 působila v České školní inspekci a v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání při OECD.
 • Web: https://www.sojdrova.cz/

 

SPD (Frakce Identita a demokracie – ID)

 

Hynek Blaško

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • Je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE).
 • Je členem Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko (D-MD) a náhradníkem v 
  Delegaci pro vztahy s Izraelem (D-IL). 
 • Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a Vojenskou Akademii v Brně.
 • V roce 1994 dokončil vojenskou akademii Bundeswehr v Německu.
 • Působil v Československé armádě a v Armádě ČR.
 • V roce 2006 byl jmenován generálmajorem.
 • Od roku 2012 je generálem Armády ČR v záloze.
 • Mezi lety 2016 a 2018 byl krajským zastupitelem na Vysočině.
 • Od roku 2018 je členem SPD.

 

Ivan David

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019.
 • Je členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI). 
 • Je členem Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (D-CN) a Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem (DCAS) a náhradníkem v Delegaci ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (D-RU).
 • Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako psychiatr.
 • Od roku 1993 do roku 2015 byl členem ČSSD.
 • V letech 1998 až 2002 byl poslancem Parlamentu ČR a v letech 1998 až 1999 ministrem zdravotnictví.
 • Mezi lety 2005 až 2008 byl ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích. Do roku 2017 byl tamějším náměstkem pro vědu výzkum a vzdělávání.
 • Byl členem zastupitelstva městské části Praha-Dubeč.
 • Členem SPD je od roku 2019.

 

KSČM (Frakce Evropská sjednocená levice – Severská zelená levice – GUE/NGL)

 

Kateřina Konečná

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2014.
 • Je členkou Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).
 • Je členkou Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (DSCA) a Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (DEPA). Dále je náhradnicí v Delegaci v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko (D-RS).
 • Vystudovala obor Hospodářská politika a správa a obor Veřejná správa na Masarykově Univerzitě v Brně. Dále vystudovala Vysokou školu finanční a správní v Praze.
 • V roce 2002 se stala poslankyní Parlamentu ČR. Působila v zahraničním výboru. Od roku 2006 působila dále i ve výboru pro životní prostředí.
 • Byla stínovou ministryní životního prostředí v KSČM.
 • Web: https://konecna.cz

 

NEZAŘAZENÍ (Frakce Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů – S&D)

 

Radka Maxová

 

 • V Evropském parlamentu působí od roku 2019. 
 • Je členkou Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).
 • Vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 • Pracovala jako učitelka na střední škole v Chrudimi.
 • Působila jako inspektorka České zemědělské a potravinářské inspekce a vystřídala několik manažerských pozic.
 • V roce 2012 vstoupila do hnutí ANO a byla zvolena místopředsedkyní, tuto funkci vykonávala do roku 2013.
 • Od roku 2013 byla poslankyní za ANO v Poslanecké sněmovně PČR, kde působila jako předsedkyně sociálního výboru, zasedala i v organizačním výboru. Svůj poslanecký mandát obhájila i v roce 2017.
 • Od roku 2014 byla za hnutí ANO zastupitelkou v Táboře, v krajských volbách v roce 2016 byla zvolena zastupitelkou Jihočeského kraje.
 • Na začátku října 2020 z hnutí ANO 2011 vystoupila. V březnu 2021 přestoupila v Evropském parlamentu do frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D).

 

 
Autor: Euroskop, Zdroj fotografií: Evropský parlament