ČEŠI V EU

Češi v institucích EU

V institucích Evropské unie působí řada Čechů. Někteří z nich zastávají i důležité vedoucí funkce.

Evropská komise

Jan Pánek, ředitel direktorátu D v Generálním ředitelství Evropské komise pro energetiku

Tento post je z hlediska tvorby unijní politiky i zájmů ČR považován za významně strategický. Jan Pánek má ve své funkci na starost důležité agendy jaderné energetiky, bezpečnosti a projektu ITER. Generální ředitelství pro energetiku není pro Jana Pánka cizí, v minulosti v něm působil již deset let (nastoupil v říjnu 2005) v pozici vedoucího oddělení. Před nástupem do funkce ředitele direktorátu D pracoval na Generálním ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST), kde od roku 2019 byl vedoucím Oddělení pro spotřebitelskou politiku.

Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, Generální ředitelství spravedlnost a spotřebitele (DG JUST)

Irena Moozová pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době je ředitelkou zodpovědnou za politiky EU v oblasti rovnosti a občanství EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze a poté do dubna 2017 koordinovala práci všech Zastoupení EK v Evropě. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční postgraduální kurs na Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v různých manažerských funkcích, mj. jako ředitelka odboru vnitřní administrativy, zástupkyně ředitele odboru lidských práv či jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO (2002).

Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

V období 2011-2018 byl vedoucím odboru Informací a komunikace na Generálním ředitelství pro rozpočet, kde nyní působí jako seniorní expert. V letech 2005-2010 pracoval v různých manažerských funkcích ve společnosti BSC Praha. Působil 12 let v řadách české diplomacie, mj. jako ředitel Odboru bezpečnostní politiky nebo jako zástupce velvyslance ČR v Rakousku. Pracoval také v mezinárodním Sekretariátu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE, nyní OBSE).

Kamila Adámková, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Kamila Adámková je vedoucí oddělení CS.1 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudovala UP v Olomouci. Před svým příchodem na GŘ pro překlady v roce 2004 pracovala v soukromém sektoru.

Lenka Larsson Krausová, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Lenka Larsson Krausová je vedoucí oddělení CS.2 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudovala anglistiku-amerikanistiku a skandinavistiku na FF UK v Praze. Po studiu pracovala v letech 2003–2004 v Českém centru ve Stockholmu a dále pak  jako vedoucí oddělení v soukromém sektoru v ČR. Do GŘ pro překlady nastoupila v roce 2007 jako překladatelka, ve stávající funkci působí od r. 2021.

Zuzana Malůšková, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDG)

Absolventka Právnické fakulty v Plzni a Evropského Institutu Saarbrücken nastoupila po studiích do diplomatických služeb a od r. 2003 pracovala jako právní expert na Ministerstvu zahraničních věcí. Od r. 2006 byla členkou Právní služby Evropské komise, kde se zabývala právními otázkami zejména v oblasti zemědělství a rozpočtu a zastupovala Evropskou komisi před Soudním dvorem EU. Od r. 2021 je vedoucí oddělení pro právní aspekty půjčky NextGenerationEU.

Pavel Bořkovec, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO)

Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University) a Karlovu univerzitu v Praze. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru. Působil např. na Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde vedl oddělení spravující IT infrastrukturu. Od roku 2018 vede oddělení operačních informačních systémů.

Aleš Čapek, Generální ředitelství Eurostat (DG ESTAT)

Pochází z Bruntálu. Vystudoval VŠE v Praze, poté působil v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Od roku 1992 pracoval v České národní bance, působil na několika řídících postech, včetně pozice ředitele sekce měnové a sekce statistiky. Od roku 2003 zastupoval Českou republiku ve výborech Evropské centrální banky a Rady ministrů a byl také členem Výboru pro bankovní dohled ECB. Od devadesátých let se účastnil řady mezinárodních výzkumných projektů v oblasti ekonomie, působil na univerzitách v Oxfordu, v Cambridgi a na Harvardově univerzitě v USA. Od října 2005 působí na řídících postech v oblasti středního managementu v Evropském statistickém úřadu v Lucemburku

Stanislav Drápal, Generální ředitelství pro společné výzkumné centrum (JRC)

Po ukončení vysoké školy pracoval pro auditorskou společnost KPMG. Poté působil na manažerských postech v soukromém sektoru, hlavně v oblasti financí a auditu a to v České republice a v Belgii. Byl také členem dozorčích rad v mezinárodních firmách a to i v zahraničí. Do evropské komise nastoupil v roce 2010 na pozici vedoucího oddělení interního auditu na Generálním ředitelství – Společné výzkumné centrum, kde nyní pracuje jako vedoucí oddělení financí a rozpočtu.

Aleš Fiala, vedoucí oddělení ve Výkonné agentuře pro výzkum (REA)

Pracuje jako vedoucí oddělení ve Výkonné agentuře pro výzkum. Předtím pracoval jako jako vedoucí oddělení Výzkumné infrastruktury na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD), a také pracoval v pozici vedoucího oddělení Správa a finance, a Budoucí a vznikající technologie (FET) na Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT). Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém v Praze, fyziku plazmatu na Université Paul Sabatier v Toulouse a MBA na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. Pracoval na Technische Universiteit Eindhoven, Centre de Physique Atomique (přejmenováno na  Laboratoire plasma et conversion d’énergie) v Toulouse, University of California v Berkeley, Unilever Research Laboratory a Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) v Nizozemí.

Lenka Filípková, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

Vystudovala VŠE v Praze. V roce 1999 nastoupila na Ministerstvo financí ČR, kde se podílela na přípravě přístupových vyjednávání a vyjednávání finanční perspektivy. V roce 2005 se stala vedoucí oddělení pro evropský rozpočet. Od roku 2007 pracuje na Generálním ředitelství pro rozpočet. Nejdříve v oddělení koordinujícím přípravu a vyjednávání víceletého finančního rámce a od roku 2016 v oddělení koordinace ročních rozpočtů, od r. 2018 pak v pozici vedoucí tohoto oddělení. 

Alexandr Hobza, Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) 

Od r. 2021 je hlavním ekonomem a vedoucím oddělení „Společná strategie výzkumu a inovací” na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Od roku 2002 pracoval na Generálním ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (DG ECFIN), kde zastával řadu pozic. Tři roky vedl oddělení pro „Ekonomii strukturálních reforem a investic“ a čtyři roky pracoval jako poradce generálního ředitele na DG ECFIN. Předtím působil jako senior research fellow v bruselském think-tanku CEPS. Obdržel doktorandský titul na VŠE v oboru mezinárodní ekonomické vztahy, postgraduální titul D.E.A. z ekonomie na Université Libre de Bruxelles and M.A. in Economics of European Integration z mezinárodního studijního programu zahrnujícího m.j. University of Antwerp, Staffordshire University a VŠE.

Hana Jungová, Generální ředitelství pro tlumočení (DG SCIC) 

Vystudovala italskou a portugalskou filologii na FFUK v Praze, v roce 2002 absolvovala Evropský kurs konferenčního tlumočení, v roce 2013 dokončila postgraduální manažerská studia v Miláně. Konferenčnímu tlumočení se věnuje profesionálně od roku 2002, nejprve převážně v soukromé sféře, od roku 2003 v institucích EU. Od února 2017 působí jako vedoucí českého tlumočnického oddělení. 

Michal Krejza, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO)

Michal Krejza je vedoucím oddělení pro evaluaci a pracovní postupy (Results, Evaluation and Business Processes). Narodil se v Praze, od roku 1968 vyrůstal v Nizozemí. Na univerzitě v Leidenu vystudoval práva a latinskou amerikanistiku. Po roce 1989 se vrátil do Prahy, kde dokončil doktorát práv na PF UK. Působil jako poradce pro evropské otázky v České národní radě (ČNR). Patřil k prvním zaměstnancům Delegace Evropské komise v Praze, kde pracoval nejprve jako právní poradce a později jako vedoucí předvstupní sekce. V letech 1999 až 2003 byl vedoucím politické sekce na Delegaci EK v Tallinnu (Estonsko). Od roku 2003 pracoval v Generálním ředitelství pro rozšíření Evropské unie v ředitelství pro západní Balkán. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení pro sport na GŘ pro vzdělávání a kulturu, kde vybudoval novou politiku a program EU v této oblasti. Později byl tamtéž vedoucím oddělení pro komunikaci a valorizaci programů. Od roku 2017 zodpovídá na GŘ DEVCO zejména za zavádění nového informačního systému v oblasti vnějších vztahů EU.

Tomáš Kučírek, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

Vystudoval VŠE v Praze, pracoval v celní správě jako náměstek generálního ředitele. Později působil na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2005 působí v Evropské Komisi jako vedoucí 3 různých oddělení v generálním ředitelství pro cla daně. Od roku 2017 pracuje jako vedoucí oddělení B3 (Tradiční vlastní zdroje) na GŘ pro rozpočet.

Aleš Musil, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP)

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na College of Europe v Brugách (1994). Pracovní zkušenosti má z veřejné správy a soukromého sektoru. Působil jako poradce pro evropskou integraci u ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého (1995 až 1996). V soukromé sféře pracoval v právní kanceláři Linklaters, jako ředitel pražského zastoupení francouzské banky BNP Paribas a jako právník společnosti Microsoft. Nyní pracuje jako poradce ředitele odboru A (Politika a Strategie).

Radek Malý, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW)

Vystudoval VŠE v Praze (1992, obor ekonomika práce) a Oxfordskou univerzitu (1995, obor evropská politika). V následujících letech pracoval jako analytik finančních trhů a později jako hlavní ekonom pro Citibank v České republice. Od roku 2005 působí v Evropské komisi; v letech 2005-2016 vedl na Generálním ředitelství pro zaměstnanost a sociální záležitosti oddělení analýzy zaměstnanosti a sociální situace a později oddělení modernizace systémů sociálního zabezpečení zemí Evropské unie. Od roku 2017 pracuje na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky jako vedoucí oddělení standardizace pro vnitřní trh.

Martin Špolc, Generální ředitelství pro finanční služby (DG FISMA)

Martin Špolc je vedoucím oddělení udržitelného financování a finančních technologií v generálním ředitelství pro finanční služby Evropské komise. V minulosti zastával manažerské pozice v odděleních Unie kapitálových trhů, ekonomických analýz a bankovnictví. Byl poradcem generálního ředitele pro finanční služby, kde se přímo podílel na vzniku Bankovní unie a ostatních klíčových projektů v oblasti finančních služeb. Dále vedl přípravu legislativních návrhů obnovujících stabilitu bankovního sektoru po finanční krizi. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru – poradenství pro podnikové finance a řízení rizik. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, je držitelem certifikací Chartered Financial Analyst (CFA) a Financial Risk Manager (FRM) a je členem CFA Institute a Global Association of Risk Professionals.

Jiří Švarc, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL)

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vede oddělení pro sociální politiku (Social Investment Strategy). Je odpovědný za formulování politik a legislativních návrhů v oblastech boje proti chudobě, podpory sociálního začleňování a slaďování profesního a soukromého života. Zajišťuje reprezentaci Komise v Social Protection Committee podporující koordinaci členských zemí v oblasti sociálních politik. Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University), obor mezinárodní vztahy. Před příchodem do Evropské komise pracoval na Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jiří Plecitý, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování (DG EMPL)

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování vede oddělení pro Francii, Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Je zodpovědný za analýzu situace v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, přípravu specifických doporučení pro tyto země v rámci “Evropského semestru” a za implementaci prostředků z Evropského sociálního fondu. V Evropské komisi pracuje od roku 2003 a strávil 8 let jako člen kabinetů místopředsedy EK G. Verheugena a komisaře pro zaměstnanost L. Andora. Měl mj. na starosti inovační politiku EU nebo vyjednávání o Víceletém finančním rámci pro období 2014-2020. Vystudoval VŠE v Praze a Ecole nationale d’administration ve Francii.

Kateřina Wolfová, Generální ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti (DG HOME)

Na Generálním ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti vede oddělení pro státy jižní a střední Evropy. Je zodpovědná za implementaci prostředků z evropských fondů v oblasti azylové a migrační politiky, ochrany vnějších hranic a vnitřní bezpečnosti. V Evropské komisi pracuje od roku 2007. V letech 2004-2007 pracovala na College of Europe v Bruggách. Vystudovala práva a aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Institut d´Etudes Politiques v Paříži. Je absolventkou česko-francouzského gymnázia v Olomouci.

Libor Král, Generální ředitelství Eurostat – Evropský statistický úřad (DG ESTAT)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií, naposledy v Českém softwarovém centru skandinávské společnosti TietoEnator jako manažer pro kvalitu. V Evropské komisi pracoval od roku 2007 do roku 2014 jako vedoucí oddělení v generálním ředitelství Komunikace, sítě a technologie. V současnosti působí jako senior expert v Evropském statistickém úřadu.

Kabinety evropských komisařů

Daniel Braun, ředitel kabinetu komisařky Věry Jourové

Věnuje se především základním právům. Dříve působil jako první náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za oblast strukturálních fondů EU. Vedl tým, který připravoval strategii pro evropské fondy v programovém období 2014-2020 v České republice a současně byl šéfem českého vyjednávacího týmu s Evropskou komisí. Daniel Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Středoevropské univerzity v Budapešti. 

Eduard Hulicius, člen kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolvent University Karlovy a CERIS-Bruxelles v letech 2003-14 pracoval v Evropském parlamentu v sekretariátu Evropské lidové strany a jako asistent poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové. Sám kandidoval za KDU-ČSL do EP v roce 2014 a je prvním náhradníkem na místo europoslance za tuto stranu. V listopadu 2014 se stal členem kabinetu nové české komisařky.

Lukáš Víšek, člen kabinetu výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse

V rámci Zelené dohody pro Evropu má na starosti trvale udržitelné zemědělství, rozvoj venkova, bezpečnost potravin a zdraví. Do Bruselu přišel s první vlnou Čechů, v EK pracuje od r. 2001. Vystřídal několik pozic, především na DG AGRI, DG NEAR a na Generálním sekretariátu Komise. V roce 2009 pracoval na Stálém zastoupení ČR při EU během českého předsednictví v Radě EU.

Monika Maglione, členka kabinetu komisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové

V kabinetu komisařky pro vnitřní věci se věnuje otázkám vnitřní bezpečnosti, fungování agnetury Europol, kyberbezpečnosti, nebo protiteroristické politice.

Rada Evropské unie

Jiří Plaček, vedoucí českého překladatelského oddělení

Po ukončení vysoké školy a studijních pobytech v zahraničí působil v soukromém sektoru jako redaktor a později šéfredaktor odborných publikací a rovněž jako překladatel na volné noze. Od roku 2002 byl intenzívně zapojen do překladů unijního acquis do češtiny a po přistoupení ČR k EU se podílel na budování českého překladatelského oddělení Rady Evropské unie jako překladatel, koordinátor a od roku 2006 jako kontrolor kvality. Vedoucím oddělení byl jmenován v roce 2020.

David Zelinger, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Vede německé jazykové oddělení, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu.

Petra Černá, ředitelství Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

Zastává funkci vedoucí dvou týmů pro zaměstnanost/sociální politiku a zdraví spadajících pod ředitelství Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Studovala na FF UK v Praze a na univerzitách v Kostnici a Heidelbergu. Před příchodem do Rady EU v roce 2005 pracovala na Ministerstvu zemědělství ČR v předvstupním projektu twinning pro rozvoj venkova. Absolvovala sedmiměsíční studia v rámci programu Mezinárodní organizace Frankofonie na Vysoké škole administrativy ve Štrasburku a v Paříži (ENA) a na Institutu mezinárodních vztahů Yaoundé (IRIC).

Evropský parlament

Libor Boháč, Generální sekretariát Evropského parlamentu

Libor Boháč je vedoucím oddělení legislativního plánování a koordinace v Ředitelství pro legislativní akty Generálního sekretariátu Evropského parlamentu.


Ivana Hlaváčová
, vedoucí českého tlumočnického oddělení (DG LINC) Evropského parlamentu

Od května 2010 vede české tlumočnického oddělení v DG LINC Evropského parlamentu a od června 2015 je také pověřena vedením slovinského tlumočnického oddělení. V roce 1992 absolvovala FF UK, Katedru překladatelství a tlumočnictví. Pracovala jako konferenční tlumočnice a překladatelka. V letech 2001-2003 působila také jako lektorka programu European Master in Conference Interpreting v Praze, od roku 2003 pracovala jako konferenční tlumočnice v Evropském parlamentu.

Tomáš Nejdl, politická skupina Renew Europe, Evropský parlament

Tomáš Nejdl je vedoucím Oddělení pro finance a EP Bureau v politické skupině Renew Europe.

Andrea Čepová, vedoucí odboru pro mezinárodní obchod, rozvojovou spolupráci a meziparlamentní delegace a shromáždění ve skupině Evropských konzervativců a reformistů 

Po studiu mezinárodní vztahů a diplomacie na VŠE v Praze absolvovala doktorandské studium politologie a politické geografie na FSV UK. Během postgraduálního studia působila 6 měsíců na  European University Institute ve Florencii. V roce 2004 úspěšně dokončila také studium práv na Université de Bourgogne ve Francii s titulem D.E.A. V letech 2002-2004 byla univerzitní lektorkou na l‘Institut d’Etudes Politiques de Paris.  V EP pracuje od r. 2004, kdy nastoupila jako odborná poradkyně v sekci dokumentace a výzkumu poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Specializuje se na parlamentní práce, legislativní a rozhodovací procesy EU, kde získala zkušenosti  v několika odborných výborech EP: Výbor pro kulturu (CULT), vzdělávání a sociálních věcí (EMPL), rozvojové pomoci a spolupráce (DEVE) a mezinárodního obchodu (INTA). V současnosti zastává manažerské pozice a podílí se na strategii a na prosazování priorit své politické skupiny a její české národní delegace.

 

Účetní dvůr EU

Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora

Po studiích na VŠE v Praze nastoupil na Ministerstvo financí (v roce 1998), kde působil na různých pozicích. V roce 2010 byl jmenován náměstkem ministra financí pro oblast veřejných rozpočtů. Členem Evropského účetního dvora je od roku 2016, kdy ve funkci nahradil Jana Kinšta.

Martin Krejza, vedoucí českého překladatelského oddělení Evropského účetního dvora

Pochází z Brna, kde v roce 1992 na FF MU vystudoval český a anglický jazyk. Poté pracoval jako učitel a překladatel na volné noze a ve státním i soukromém sektoru. Od roku 2005 pracuje jako překladatel na Evropském účetním dvoře, kde od května 2009 vede české překladatelské oddělení.

Soudní dvůr EU

Jan M. Passer, soudce Soudního dvora EU

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě ve Stockholmu. Působil jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005) a Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016). Přednášel na Univerzitě Karlově v Praze (2001–2003), na Masarykově univerzitě v Brně (2006–2016), na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016) a na Justiční akademii České republiky (2001–2016). V letech 2010-2016 vykonával funkci právního poradce na ministerstvu spravedlnosti. Soudcem Tribunálu byl v letech 2016–2020. V říjnu 2020 se stal soudcem Soudního dvora EU.

Petra Škvařilová-Pelzl, soudkyně Tribunálu

Vystudovala práva v České republice a v Německu (Magister iuris, Karlova univerzita v Praze, 1999 a titul doktora práv, Univerzita v Hamburku, 2004). Působila jako vědecká pracovnice na katedře obchodního, námořního a hospodářského práva univerzity v Hamburku, byla úspěšnou kandidátkou výběrového řízení na místa českých právníků u orgánů EU (2004), úřednicí na generálním ředitelství knihovny a výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2004–2019), přidělená ke generálnímu řediteli (2010–2016), referendářka soudkyně Soudního dvora Evropské unie M. Bergerové (2017–2018). Vedla kurzy unijního práva na Vídeňské spolkové akademii veřejné služby, pravidelně vystupovala na Česko-německém festivalu práva, je autorkou několika publikací týkajících se zejména unijního a srovnávacího práva. Soudkyní Tribunálu se stala 26. září 2019.

David Petrlík, soudce Tribunálu

Pan Petrlík dříve působil na ministerstvu zahraničních věcí v odboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před unijním soudem. V letech 2004 až 2015 byl u tohoto soudu tajemníkem tehdejšího českého zástupce Jiřího Malenovského. Od té doby působil v právním oddělení Agentury pro evropský navigační systém, které v posledním období vedl. Souběžně na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo. Mandát Davida Petrlíka vyprší již za čtyři a půl roku, protože pokračuje v období zahájeném Janem M. Passerem, který se v říjnu 2020 stal soudcem Soudního dvora EU.

Evropská obranná agentura

Jiří Šedivý, výkonný ředitel Evropské obranné agentury (EDA)

Do prestižní funkce českého diplomata zvolily členské země Evropské unie v březnu 2020 a v čele agentury nahradí Jorgeho Domecqa (Španělsko). Jiří Šedivý je prvním vedoucím agentury EDA, který pochází z postkomunistické země. Od roku 2019 zastával Jiří Šedivý post zvláštního zmocněnce pro odolnost a nové hrozby při ministerstvu zahraničních věcí. Od září 2012 do srpna 2019 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR při NATO a v letech 2007 až 2010 působil jako náměstek generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoopa Scheffera pro obrannou politiku a plánování. V první vládě Mirka Topolánka byl na postu ministra obrany (září 2006 –leden 2007). Od roku 1996 do 2002 byl externím poradcem prezidenta Václava Havla, v letech 1998 až 2004 šéfoval Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Výkonný ředitel EDA přijímá veškerá nezbytná opatření pro zajištění účinnosti a účelnosti práce agentury a odpovídá za kontrolu a koordinaci jejích jednotlivých složek. Připravuje také podklady pro činnost řídícího výboru agentury a roční rozpočet agentury. Kromě toho zajišťuje úzkou spolupráci agentury s přípravnými orgány Rady.

Evropská služba pro vnější činnost

Lucie Samcová-Hall Allen, velvyslankyně EU na Islandu

Lucie Samcová působí v institucích EU od roku 2005, na různých pozicích se zde věnovala převážně zahraniční a bezpečnostní politice. Na Generálním sekretariátu Rady EU se mezi lety 2008-2010 účastnila přístupových jednání s Chorvatskem, Tureckem a Islandem. Od ledna 2011, kdy vznikla Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), působila v evropském diplomatickém sboru. Zastávala postupně funkce na oddělení Politického a bezpečnostního výboru; reprezentovala ESVČ jako tzv. “Antici” ; a věnovala se také migrační politice EU ve vztahu ke třetím zemím. Má rovněž zkušenosti z bilaterální i multilateralní diplomacie – v letech 2014-2018 působila jako vedoucí politického úseku na Delegaci EU při OSN v Ženevě.

Tomáš Szunyog, vedoucí Kanceláře EU v Kosovu a Zvláštní představitel EU pro Kosovo

Tomáš Szunyog nastoupil 1. 9. 2020 na post vedoucího Kanceláře EU v Kosovu a Zvláštního představitele EU pro Kosovo. Do té doby působil jako Stálý představitel České republiky v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Je karierním diplomatem s bohatými zkušenostmi v oblasti bezpečnostní politiky, unijní i balkánské agendy. V minulosti zastával funkce ředitele odboru bezpečnostní politiky a ředitele odboru jižní a jihovýchodní Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a byl také velvyslancem České republiky ve Slovinské republice a v Bosně a Hercegovině. Pochází z Třebíče, vystudoval mezinárodní vztahy a hovoří anglicky, rusky, francouzsky, slovinsky, bosensky, srbsky, chorvatsky a černohorsky.

David Ringrose, vedouci divize Konectivita a Digital (EEAS / ESVČ).

David Ringrose je v ESVČ zodpovědný za komunikaci Global Gateway a za rozvoj digitální technologie jako klíčové součásti zahraniční politiky EU. David byl vedoucí odboru mezinárodních záležitostí v DG CONNECT a předtím byl zodpovědný za komunikační strategii v DG CONNECT a DG RELEX. Kariéru zahájil v Evropské komisi dočasným přidělením ze státní správy Spojeného království a následně pracoval v řadě pracovních pozic zabývajících se bývalým Sovětským svazem. Rovněž pracoval na pátém rozšíření EU v letech 1997 až 2003, a to jak v Praze, tak v Bruselu, kdy koordinoval komunikační strategii EU v kandidátských zemích. Je absolventem univerzity v Kentu v Canterbury a Collège d‘Europe v Bruggách a je držitelem Certifikátů Études Politiques z Institut d’Etudes Politiques v Paříži. Má české a britské občanství.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Vojtěch Belling, místopředseda ESMA

Vojtěch Belling byl do funkce zvolen na období 21. listopadu 2022 až 15. června 2024. Od roku 2018 působí v pozici ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky. Před rokem 2018 zastával funkce ředitele odboru EU a mezinárodních organizací ČNB (2014–2018) a státního tajemníka pro evropské záležitosti (2011–2014). Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislý subjekt Evropské unie, jehož úkolem je zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů. 

Evropský hospodářský a sociální výbor

Marie Zvolská, místopředsedkyně

Marie Zvolská v Evropském hospodářském a sociálním výboru působí jako poradkyně pro evropské záležitosti Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.

Výbor regionů

Petr Blížkovský, generální tajemník

Petr Blížkovský byl generálním tajemníkem Evropského výboru regionů jmenován dne 7. října 2019 na dobu pěti let. Během své téměř třicetileté kariéry v různých veřejných funkcích Petr Blížkovský působil jako člen městského zastupitelstva a vysokoškolský pedagog, a zastával řadu funkcí v české i evropské státní správě. Podílel se také na procesu vstupu České republiky do EU.

Zdroj: Euroskop, Úřad vlády, MZV, ec.europa.eu, econ.muni.cz