HISTORIE EU

Texty k diskusi o Evropě

Československo a Západ

Petr Placák, Euroskop Apokalypsa druhé světové války, která se zrodila v lůně evropské společnosti, pohnula odpovědné evropské politiky k tomu, aby se s veškerou vážností začali zabývat projektem sjednocené Evropy…

Evropské národy: Od kritického myšlení k masochismu

Pascal Bruckner Francouzský filosof a spisovatel Pascal Bruckner se ve svém eseji ptá, dojde-li masochistická posedlost revizí dědictví minulosti až k totálnímu popření evropských hodnot, které nakonec donutí Evropu, aby…

O rozšíření na Východ a o evropské identitě

Josep Borrell Fontelles Španělský poslanec Evropského parlamentu Josep Borrell Fontelles se zamýšlí nad Evropskou unií po přijetí dvanácti středo a východoevropských zemí, přičemž odmítá mluvit o rozšíření Evropy – podle…

Bída Evropy

Martin Hybler Nekompromisní kritika Evropské unie z pera filosofa a psychologa Martina Hyblera je napsána vskutku s „gustem“ zainteresovaného letitého pozorovatele. I když s některými argumenty by bylo možno polemizovat,…

Střední Evropa v EU

Bohumil Doležal Památce Istvána Bibó Pád ruského komunismu způsobil v osvobozených středoevropských zemích jakousi explozi dobré vůle. První projekt středoevropské spolupráce se objevil hned po převratu a měl své kořeny…

Hlavním rysem evropské identity je její permanentní krize

Luděk Bednář Autor, dlouholetý redaktor revue Střední Evropa, která se už od svých samizdatových počátků v době normalizace zabývá otázkami spojenými s evropskou integrací, ve svém článku načrtává proces sebeuvědomování…