AKTUALITY

Zemědělství a rybolov

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

V pondělí, 20. března, zasedala Rada pro zemědělství a rybolov. V oblasti rybolovu diskutovali ministři o navrhovaných opatřeních Evropské komise, která cílí…

Bezpečné zásobování potravinami

Evropský parlament vyzval k okamžité a dostatečné potravinové pomoci Ukrajině a zároveň k větší nezávislosti EU v produkci potravin. Usnesení…