AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

16.04.2009 Euroskop Členské státy jednají o mýtném pro nákladní dopravu.Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

AKTUALIZACE: Směrnice o povinných zásobách ropy

16.04.2009 Euroskop Výbor Evropského parlamentu ITRE 2. dubna 2009 schválil zprávu o návrhu směrnice o povinných zásobách ropy.Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Směrnice o povinných zásobách ropy

AKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

16.04.2009 Euroskop Rada vedla politickou rozpravu o návrhu směrnice.Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

16.04.2009 Euroskop Členské státy jednají o mýtném pro nákladní dopravu.Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

AKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

16.04.2009 Euroskop Rada vedla politickou rozpravu o návrhu směrnice.Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

16.04.2009 Euroskop Jednání o revizi směrnice se po pěti letech chýlí ke konci.Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

AKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

16.04.2009 Euroskop Rada vedla politickou rozpravu o návrhu směrnice.Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí