Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2023

Komise přichází s konkrétními opatřeními pro větší zapojení sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, Komise a členské státy posilují spolupráci v boji proti nedostatku pracovní síly v EU

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v lednu 2023

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2022

Rada přijala směrnici EU o přiměřených minimálních mzdách, Rada schválila akt na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Hlavní představitelé EU a sociální partneři se setkali na sociálním summitu

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v říjnu 2022

Zaměstnanost a sociální věci v září 2022

Komise představuje Evropskou strategii v oblasti péče, Komise zveřejnila 4. zprávu o dopadech nástroje SURE, Komise vyzývá členské státy, aby modernizovaly své systémy minimálního příjmu

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v září 2022

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2022

dohodly na novém právním předpisu o minimálních mzdách, Instituce se dohodly na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Rada přijala závěry o právech dítěte

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červnu 2022

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2021

Rada se dohodla na mandátu k jednání o rámci EU pro přiměřené minimální mzdy, Rada se dohodla na společném postoji k řešení rozdílů v odměňování žen a mužů, Komise předkládá akční plán na podporu sociální ekonomiky a vytváření pracovních míst

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v prosinci 2021

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop Rada přijala směrnici o modré kartě s cílem přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, Komise představila hlavní výsledky třístranného sociálního summitu Systém modré karty má přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, schválila…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v říjnu 2021