Vnitřní trh v únoru 2023

né stanovisko ke slovenské, české, španělské a dánské žádosti o finanční podporu z RRF, Rada přijala aktualizaci národního plánu Německa, Komise dokončila 2. syndikaci v částce 7 mld. €, Program InvestEU a EIF představují nový evropský klimatický fond na řešení dluhů (EUCLIDES)

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v únoru 2023

Vnitřní trh v listopadu 2022

Komise podporuje transparentnost v odvětví krátkodobých pronájmů ku prospěchu všech aktérů, Bulharsko, Chorvatsko a Řecko získaly pozitivní hodnocení k žádostem o podporu z Nástroje pro oživení a odolnost, Rada se dohodla na postoji k provádění reforem Basel III, Rada schválila směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v listopadu 2022