Veřejné konzultace v únoru 2020

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení pravidel EU týkajících se škodlivých chemických látek – endokrinních disruptorůCílem hodnocení je posoudit obavy a potřeby veřejnosti týkajících se endokrinních disruptorů v EU.  EU chce vyhodnotit, do jaké míry současná legislativa odpovídá potřebám občanů. Cílem je také zjistit, jak lze možná rizika spojená s endokrinními disruptory lépe analyzovat, nakládat s nimi a informovat o nich.9. 3. 2020
Hodnocení regulačního rámec EU pro kryptoaktiva v rámci finančních služebDigitalizace a technologie významně mění evropský finanční systém a způsob, jakým jsou poskytovány finanční služby evropským podnikům a občanům. V zájmu podpory digitálního financování v EU útvary Komise usilují o novou strategii digitálního financování. Veřejná konzultace je prvním krokem k přípravě potenciálních iniciativ, které Komise plánuje. 19. 3. 2020
Posouzení snahy o zvýšení odolnosti vůči kybernetickým útokůmCílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na potřebu legislativních změn v oblasti finančních služeb s cílem harmonizovat pravidla v celé EU tak, aby byl finanční sektor bezpečnější a odolnější. Zároveň by se měla snížit administrativní zátěž. 19. 3. 2019
Hodnocení hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavováníCílem hodnocení je posoudit strategii EU pro evropské letectví, která zdůraznila potřebu intenzivnější hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování. Jejím cílem je poskytnout lepší poměr mezi kvalitou a cenou a podpořit investice do odborné přípravy a dovedností v tomto odvětví.Hodnocení má posoudit, jak byly právní předpisy přijaté v rámci této strategie prováděny, a zaměřuje se na to, jakými změnami v důsledku prošel daný trh.23. 4. 2020
Hodnocení Evropského plánu boje proti rakoviněProstřednictvím této veřejné konzultace vyzývá Evropská komise všechny zainteresované osoby nebo organizace, aby se podělily o své názory a zkušenosti, které by pomohly při vypracovávání evropského plánu boje proti rakovině zaměřeného na evropské občany.7. 5. 2020
Přezkum nařízení EU proti mučeníCílem hodnocení je posoudit, jak bylo nařízení provedeno, a případně navrhnout změny. Komise chce na základě výsledků podat zprávuo činnosti tzv. koordinační skupiny proti mučení a poskytnout informace o sankcích za porušení předpisů ze strany členských států.13. 5. 2020
Hodnocení směrnice týkající se uvádění nefinančních informací některými velkými podniky Cílem konzultace je zjistiti, jak společnosti a finanční instituce zlepšily zveřejňování nefinančních informací. Občanské společnosti požadují od společností stále častěji informace o jejich sociálních a environmentálních výsledcích a dopadech.14. 5. 2020

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek