Veřejné konzultace v březnu 2020

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavováníCílem hodnocení je posoudit strategii EU pro evropské letectví, která zdůraznila potřebu intenzivnější hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování. Jejím cílem je poskytnout lepší poměr mezi kvalitou a cenou a podpořit investice do odborné přípravy a dovedností v tomto odvětví.Hodnocení má posoudit, jak byly právní předpisy přijaté v rámci této strategie prováděny, a zaměřuje se na to, jakými změnami v důsledku prošel daný trh.23. 4. 2020
Hodnocení Evropského plánu boje proti rakoviněProstřednictvím této veřejné konzultace vyzývá Evropská komise všechny zainteresované osoby nebo organizace, aby se podělily o své názory a zkušenosti, které by pomohly při vypracovávání evropského plánu boje proti rakovině zaměřeného na evropské občany.7. 5. 2020
Přezkum nařízení EU proti mučeníCílem hodnocení je posoudit, jak bylo nařízení provedeno, a případně navrhnout změny. Komise chce na základě výsledků podat zprávuo činnosti tzv. koordinační skupiny proti mučení a poskytnout informace o sankcích za porušení předpisů ze strany členských států.13. 5. 2020
Hodnocení směrnice týkající se uvádění nefinančních informací některými velkými podniky Cílem konzultace je zjistiti, jak společnosti a finanční instituce zlepšily zveřejňování nefinančních informací. Občanské společnosti požadují od společností stále častěji informace o jejich sociálních a environmentálních výsledcích a dopadech.14. 5. 2020
Přezkum finančních nástrojů EUCílem konzultace je proto shromáždit zkušenosti zúčastněných stran a obecněji občanů EU se směrnicí a nařízením o trzích finančních nástrojů (MiFID II / MiFIR) v oblastech, které by si zasloužily cílené úpravy. Kromě toho by Komisi zajímaly názory na to, jak by při případné reformě pravidel MiFID II / MiFIR měly být stanoveny priority.18. 5. 2020
Hodnocení právního rámce EU pro potraviny ošetřované ionizujícím zářenímCílem tohoto hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU týkající se potravin ošetřovaných ionizujícím zářením stále vhodný pro daný účel a zda splňuje očekávání.25. 5. 2020
Přezkum klimatického paktu Hodnocení má získat postoje veřejnosti, průmyslu a občanské společnosti na zavedení klimatického paktu, který je se pojí se Zelenou dohodou pro Evropu.27. 5. 2020
Hodnocení rozdílů v odměňování žen a mužůDiskriminace v oblasti odměňování žen a mužů je jedním z důvodů, proč ženy v EU vydělávají v průměru o 16 % méně než muži. Cílem iniciativy pro rovnost žen a mužů je – zavést závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování, zvýšit transparentnost systémů odměňování; zlepšit informovanost veřejnosti o příslušných právních pojmech a posílit donucovací mechanismy.28. 5. 2020
Hodnocení Bílé knihy o umělé inteligenciCílem veřejné konzultace je dát zúčastněným stranám příležitost vyjádřit se k otázkám nastoleným v bílé knize o umělé inteligenci a k politickým scénářům v ní představených. 31. 5. 2020
Hodnocení Evropské strategie pro dataKonzultace by měla pomoci při formování nového politického programu pro ekonomiku EU založenou na datech. Bude podkladem pro případné iniciativy Komise týkající se přístupu k datům a jejich opětovného využití v nadcházejících měsících a letech.31. 5. 2020
Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmiPreferenční sazební režim umožňuje rozvojovým zemím platit menší nebo žádné clo na vývoz do EU.
Platnost nařízení, kterým se tento režim řídí, končí 31. 12. 2023. Tato iniciativa poslouží k tomu, aby mohla příští Komise rozhodnout o budoucnosti režimu.
10. 6. 2020
Hodnocení směrnice o nefinančním reportingu velkých společnostíKomise se zavázala v roce 2020 přezkoumat směrnici o nefinančním reportingu. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran s ohledem na možné revize ustanovení směrnice o nefinančním reportingu (NFRD).11. 6. 2020
Hodnocení Strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012–2015)Cílem strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015 je optimalizovat v této oblasti normy a zajistit jejich uplatňování a prosazován. Konzultace má posoudit, do jaké míry strategie splnila své cíle a zda je z dnešního pohledu relevantní a konzistentní. Hodnocení se rovněž zaměří na efektivitu a na to, zda strategie užitečně doplňuje úsilí věnované této oblasti na vnitrostátní úrovni.15. 6. 2020
Přezkum využití satelitního systému Galileo pro kritickou infrastrukturu (telekomunikace, energetika, finance)Cílem konzultace je posoudit, jak je využívám satelitní systém Galileo a zda plní své stanovené cíle. 15. 6. 2020
Přezkum Dohody mezi EU a Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkáchCílem hodnocení je posoudit fungování celní spolupráce a vzájemné správní pomoc mezi EU a Čínou od podpisu dohody o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách v roce 2004.16. 6. 2020
Hodnocení činnosti Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) 2016–2020Evropská síť služeb zaměstnanosti pomáhá lidem ze zemí EU, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska najít si práci v jiném státě. Podle nařízení o síti EURES musí Komise vypracovat hodnotící zprávu, která obsahuje analýzu účinnosti, účelnosti, relevance, koherence a přidané hodnoty EU u opatření přijatých v rámci této iniciativy od roku 2016.13. 8. 2020

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek