Veřejné konzultace v září 2020

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Konzultace o mezinárodní správě oceánůCílem je posoudit rozvojové potřeby a možnosti mezinárodní agendy správy oceánů EU. Dále identifikovat příležitosti k dosažení cíle udržitelného rozvoje v oceánech v rámci agendy 2030 na podporu evropské zelené dohody.15. 10. 2020
Přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II)Za účelem ochrany pojistníků musí pojišťovny v EU vyčlenit dostatek kapitálu na pokrytí neočekávaných ztrát během krize, provádět důkladné interní hodnocení rizik a zveřejňovat určité relevantní informace. Tato pravidla obsažená ve směrnici o kapitálové přiměřenosti mají být přezkoumána a případně zjednodušena u menších podniků. Jedná se zejména o: opatření týkající se dlouhodobých záruk; solventnostní kapitálový požadavek; minimální kapitálový požadavek; dohled nad firmami či jejich skupinami působícími v různých zemích EU.21. 10. 2020
Hodnocení programu pomoci EU pro turecké společenství na KypruCílem konzultace je zjistit názor zainteresovaných aktérů a posoudit fungování programu.9. 11. 2020
Hodnocení možností udržitelných leteckých paliv – ReFuelEU AviationUdržitelná letecká paliva (moderní biopaliva a e-paliva) mohou výrazně snížit emise z letadel. Tento potenciál však zůstává z velké části nevyužit vzhledem k tomu, že tato paliva představují pouze 0,05 % celkové spotřeby paliva pro tryskové motory.Cílem této iniciativy je podpořit nabídku a poptávku po udržitelných leteckých palivech v EU. Tím se sníží environmentální stopa letectví a toto odvětví bude moci dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu.28. 10. 2020
Konzultace k přezkumu obchodní politikyKomise zahájila zásadní přezkum obchodní politiky. Cílem Komise je dosáhnout shody ohledně nového střednědobého směřování obchodní politiky EU, reagovat na řadu nových globálních výzev a zohlednit poučení z krize. Z toho důvodu potřebuje znát postoje jednotlivých aktérů15. 11. 2020
Posouzení stavu duševního vlastnictví ve třetích zemíchHlavním cílem této veřejné konzultace je určit třetí země, ve kterých stav ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví vyvolává nejvyšší obavy, a aktualizovat seznam tzv. „Prioritních zemí“. Veřejná konzultace bude jedním z nástrojů používaných ke zlepšení systémů práv duševního vlastnictví ve třetích zemích16. 11. 2020

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek