Březnový přehled dění v EU

Výběr bruselského dění v březnu 2022 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. března Komise  vydala první výroční zprávu o Nástroji pro oživení a odolnost, podle níž postcovidová obnova probíhá úspěšně.

1. března Komise vybrala prvních 50 společností vedených ženami s cílem podpořit inovace v oblasti pokročilých technologií.

2. března Komise navrhla pro ukrajinské uprchlíky aktivovat směrnici o dočasné ochraně. Po schválení Radou mohou v EU bydlet, chodit do školy a pracovat.

2. března se EU dohodla na vyloučení ruských bank ze systému SWIFT. Ne ale všech a ne s okamžitou účinností.

2. března Komise zveřejnila pokyny k mechanismu podmíněnosti, který má za cíl chránit rozpočet EU před porušováním zásad právního státu.

2. března EU zakázala vysílání Russia Today a Sputniku. Obě stanice přišly s okamžitou platností o unijní licence.

2. března EU uvalila kvůli ruské agresi na Ukrajině další sankce na Bělorusko. Kromě těch obchodních také na 22 tamějších vojáků.

3. března Rada odsouhlasila zahájení jednání o mezinárodní protipandemické smlouvě.

3. března Rada schválila novou podobu směrnice, na jejímž základě zaměstnanci budou lépe chráněni před karcinogeny a mutageny.  

7. března Komise a skupina Evropské investiční banky podepsaly dohodu o záruce z rozpočtu EU ve výši 19,65 mld. eur pro program InvestEU.

8. března rozhodl Soudní dvůr ve věci C-205/20, že sankce za porušení správních povinností při vysílání pracovníků musí být přiměřené.

8. března Komisenavrhla celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí.

8. března Komise navrhla, jak se co nejrychleji zbavit závislosti na ruském plynu.

8. března Komise přijala sdělení o solidaritě s ukrajinskými uprchlíky. Rada i europoslanci je schválili pár dní nato. A Komise doplnila 10bodovým plánem včetně návodu pro byznys, jak by mohl pomoci on.

9. března se EU dohodla na dalším rozšíření sankcí vůči Rusku a Bělorusku. Týkají se jak byznysu (včetně finančních toků), tak konkrétních osob. V případě Ruska je jich už 862.

9. března zvláštní výbor Evropského parlamentu pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v EU včetně dezinformací završil svou činnost. Europoslanci přijali jeho zprávu.

9. března Komise podpořila 225 projektů strukturálních reforem v členských státech. V Česku se dostalo na deset projektů.

11. března se ve Versailles potkaly hlavy členských států a vlád a přijaly prohlášení k ruské agresi vůči Ukrajině.

11. března se Rada dohodla na prodloužení platnosti technické specifikace covidových certifikátů.

14. března Komise schválila projekty z tzv. rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu ve výši 2 mld. eur pro dvanáct členských států.

11. března EU vyplatila Ukrajině 300 mil. eur nouzové makrofinanční pomoci.

14. března Rada a Evropský parlament dospěly k dohodě o reciprocitě na mezinárodních trzích s veřejnými zakázkami.

14. března členské státy podobně jako europoslanci podpořily zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech a ustavení kvót na ženy ve společnostech kotovaných na burzách.

15. března se Rada dohodla na mechanismu uhlíkového cla.

15. března EU se dohodla na čtvrtém balíku protiruských sankcí. Cílí (také) na zákaz vývozu luxusního zboží z EU s cílem přímo zasáhnout ruské elity.

16. března EU uložila antisubvenční, fakticky protičínská, cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné indonéské a indické oceli.

16. března Komise zaregistrovala novou evropskou občanskou iniciativu „Za Evropu bez kožešin“. Brzy bude moci začít sbírat milion podpisů.

16. března Komise schválila český režim odškodnění energeticky náročných podniků za nepřímé náklady na emise ve výši 1,4 mld. eur.

16. března navrhla Komise, že pravidla vypořádávání obchodů na finančních trzích mají být jednodušší a efektivnější.

16. března Rada schválila mandát k jednání, na jehož základě je připravena uvolnit 420 mil. eur z fondů v oblasti vnitřních věcí na pomoc zemím potýkajícím se s uprchlickou vlnou. Komise ji podpořila dalšími (finančními) kroky.

17. března vznikla platforma Kohesio. Shromažďuje informace o 1,5 mil. projektů financovaných z evropských peněz.

17. března členské státy EU podpořily snížení perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) v odpadech.

17. března Rada odsouhlasila kompletní reformu regulace výroby všech baterií a nakládání s nimi. Dohoda ale závisí také na Evropském parlamentu.

17. března Rada podpořila aktivizaci Frontexu v Moldavsku s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu.

17. března Komise vytvořila task force „Freeze and Seize“, aby zajistila koordinaci naplňování protiruských sankcí s partnery.

18. března Rada prodloužila sankce proti všem, co neuznávají svrchovanost Bosny. Do 31. března 2024.

21. března Rada schválila Strategický kompas pro posílení bezpečnosti a obrany EU v příštím desetiletí.

22. března odsouhlasila Rada, že evropské politické strany budou muset být transparentnější (a např. vykazovat i menší dary než dosud).

22. března Komise dokončila druhou letošní emisi dluhopisů na financování svého rozpočtu NextGenerationEU. Přišla si na dalších 10 mld. eur.

22. března Komise předložila návrhy, jak instituce EU posílí svou kybernetickou bezpečnost.

22. března Komise zřídila jednotné kontaktní místo na podporu ukrajinských vědců.

23. března Komise schválila první programy Interreg na období 2021-2027.

23. března Komisepředstavila návrhy, jak v EU zajistit potravinovou bezpečnost.

23. března Komise přijala “návrh dočasného krizového rámce”. V souvislosti s válkou na Ukrajině se rozvolnila pravidla pro poskytování státní pomoci.

23. března Komise nastínila způsob, jak zmírnit vysoké ceny energií pomocí společných nákupů plynu a povinných minimálních zásob plynu.

23. března Rada zdvojnásobila peníze v Evropském mírovém nástroji na 1 mld. eur. Chce pomoci ukrajinské armádě.

24. března se EU spojila s WHO. Cíl: podpořit místní výrobu léků v Africe a přístup k nim.

24. března rozhodl Soudní dvůr EU ve věci C-433/20, že výjimka pro tzv. soukromé rozmnožování podle autorskoprávní směrnice se vztahuje i na cloudy. Platí ale jen pro soukromé účely.

24. března odsouhlasili europoslanci, že stávající příznivá roamingová pravidla budou prodloužena do roku 2032.

24. března byl Charles Michel znovu zvolen předsedou Evropské rady. Do 30. ledna 2024.

24. března se v Bruselu uskutečnily tři summity – NATO, G7 a Evropské rady.

25. března Rada se s europoslanci shodla na regulaci největších internetových firem v podobě aktu o digitálních trzích (DMA).

25. března bylo dosaženo dohody, že osobní data putující z EU do USA a zpět bude chránit nový rámec. Ten původní po tzv. rozsudku Schrems II vzal za své.

28. března Evropská komise zveřejnila zprávu,  podle které v roce 2021 zemřelo při dopravních nehodách 19 800 lidí, o 1 000 víc než v covidovém roce 2020. V celé EU došlo v posledním desetiletí k poklesu o 36 %.

29. března Rada přijala v návaznosti na europoslance 8. akční program pro životní prostředí

30. března Komise navrhla, jak podpořit oběhové hospodářství. Změnit se má už designování výrobků, včetně těch textilních.

Autor: Ondřej Krutílek, CDK

Zdroj: CDK, foto Evropská komise

Sdílet tento příspěvek