Zelená dohoda pro Evropu

V následujících týdnech si Euroskop vezme pod drobnohled iniciativu, která již několik let obrovskou měrou ovlivňuje politiku na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Jedná se o tzv. Green Deal, v češtině známý pod názvem Zelená dohoda pro Evropu.

Zelená dohoda pro Evropu nepředstavuje jeden izolovaný návrh, nýbrž komplexní legislativní balíček obsahující celou řadu dílčích norem, nástrojů a iniciativ. Všechny je spojuje společný cíl, který sledují, v podobě ekologické transformace Evropy.

Tento obecný cíl se promítá do řady velmi konkrétních aspirací v ekologické oblasti. Zcela jistě nejvýznamnější z nich je ambice, aby Evropská unie do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality. Již do konce probíhajícího desetiletí má v Unii dojít ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent.

Priorita, kterou Evropská unie ekologické oblasti přisuzuje, je patrná i z mimořádně zřízeného fondu na obnovu a oživení evropské ekonomiky po pandemii covidu-19. Národní implementační plány na využití prostředků z tohoto fondu musí – společně s digitalizací – jako jednu ze dvou hlavních priorit sledovat právě oblast ekologické transformace. Větší důraz na ekologizaci prostupuje unijním víceletým rozpočtem 2021-2027 a projevuje se i v oblastech, jako jsou fondy kohezní politiky.

Sdílet tento příspěvek