Zakončení Konference o budoucnosti Evropy dne 9. května

V Den Evropy předloží tři spolupředsedové výkonné rady předsedům orgánů EU závěrečnou zprávu konference. Během této akce vystoupí se svými projevy předsedkyně EP Roberta Metsolová, předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a prezident Emmanuel Macron. Během slavnostního zakončení vystoupí rovněž občané z vnitrostátních a evropských panelových diskusí a spolupředsedové konference. V plánu jsou rovněž kulturní vystoupení souboru Danse l’Europe a orchestru DEMOS.

Kromě 449 členů plenárního zasedání, včetně 108 občanů, bude na slavnostní zakončení pozváno 120 zástupců evropských panelových diskusí a 200 občanů z místních škol a studentů programu Erasmus.

Ve středu Parlament přijal usnesení o opatřeních v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování proběhlo zvednutím ruky).

Parlament uznává, že „ambiciózní a konstruktivní návrhy“, které vzešly z konference, vyžadují změny Smluv EU, mimo jiné pokud jde o zjednodušení EU a její větší transparentnost, odpovědnost a demokratičnost. Za tímto účelem žádá Evropský parlament Výbor pro ústavní záležitosti EP, aby připravil návrhy na reformu Smluv EU, která by se uskutečnila prostřednictvím konventu v souladu s článkem 48 Smlouvy o Evropské unii. V tomto procesu by se EU měla posunout směrem k modelu udržitelného, inkluzivního a odolného růstu, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována malým a středním podnikům, tvrdí poslanci a vyzývají k plnému provedení evropského pilíře sociálních práv. EU by rovněž měla hrát vedoucí úlohu při řešení změny klimatu, ochraně biologické rozmanitosti a podpoře udržitelnosti na mezinárodní úrovni.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek