Konference o budoucnosti Evropy ukončila svou činnost

Konference o budoucnosti Evropy ukončila svou činnost. Zpráva o konečném výsledku konference, včetně 49 návrhů, byla 9. května 2022 předložena předsedům tří institucí (Komise, Parlament a Rada).

Konference o budoucnosti Evropy představovala pro evropské občany jedinečnou a příhodnou příležitost diskutovat společně o výzvách a prioritách Evropy. Příležitost vyjádřit se k dalšímu možnému vývoji Evropské unie tak měl každý, bez ohledu na to, odkud pochází nebo čemu se věnuje profesně.

Evropský parlament, Rada a Evropská komise se zavázaly, že budou Evropanům naslouchat a že se budou doporučeními občanů v rámci svých příslušných pravomocí zabývat. 

Součástí Konference byla vícejazyčná digitální platforma, neboli místo kde se mohli občané EU sdílet své návrhy a online příspěvky. Dále byly součástí tzv. panelové diskuze evropských občanů a plenární zasedání Konference.


Zprávu Konference si můžete přečíst zde.

Sdílet tento příspěvek