Podpora budoucnosti Sýrie – šestá bruselská konference

Evropská unie předsedala šesté bruselské konferenci na téma „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“, která se uskutečnila ve dnech 9. a 10. května 2022.

Dne 10. května proběhlo v rámci konference ministerské zasedání na vysoké úrovni, jehož se zúčastnily orgány EU, zástupci 55 zemí včetně členských států EU a 22 mezinárodních organizací včetně Organizace spojených národů. Na konferenci, která je v roce 2022 hlavní dárcovskou akcí pro Sýrii a okolní region, se podařilo pro Syřany nacházející se v Sýrii i v sousedních zemích zmobilizovat pomoc prostřednictvím příslibů v celkové výši 6,4 miliardy eur na rok 2022 a následující období. Letošní celkové přísliby jsou ještě vyšší než v roce 2021, kdy dosahovaly souhrnné částky 5,3 miliardy eur.

K dnešnímu dni jsou Evropská unie a její členské státy největšími dárci humanitární pomoci a pomoci na podporu odolnosti v Sýrii a okolním regionu – podpora poskytnutá od roku 2011 dosahuje celkové výše 27,4 miliard eur. Šestá bruselská konference umožnila všem relevantním aktérům, aby se setkali a účinně řešili současnou situaci v Sýrii, nabídli pokračující podporu OSN v její snaze nalézt komplexní politické řešení syrského konfliktu, uvolnili nezbytné finanční prostředky pro potřeby syrských uprchlíků a jejich hostitelských komunit v sousedních zemích a aby pokračovali v dialogu s občanskou společností a prohloubili jej.

Závěr konference k přečtení zde.

Sdílet tento příspěvek