Češi vnímají nárůst počtu a intenzity dezinformací

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň lživé příspěvky, což vyplývá z výzkumu agentury Ipsos, který byl realizován ve spolupráci s výzkumným konsorciem Central European Digital Media Observatory – CEDMO.

Průzkum byl uskutečněn v dubnu a květnu letošního roku se zaměřením na názor české populace ohledně dezinformací a informační války v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Ve stejnou dobu probíhalo toto šetření i na Slovensku, což umožňuje následní porovnání výsledků obou zemí.

Pokud občani ČR narazí na nějakou dezinformaci týkající se války na Ukrajině a jsou schopni ji rozeznat, většinou na ni nikterak nereagují (36 % Čechů, 43 % Slováků), dále až 22 % Čechů upozorní své okolí, že se jedná o dezinformaci a nakonec jen 3 % Čechů napíše opravu dezinformace na vlastním profilu sociálních sítí. Co se týče již zmíněných sociálních sítí, tak až 71 % Čechů má pocit, že tyto sítě záměrně zviditelňují emocionální příspěvky. Ohledně věkové kategorie, tak je o této formě přesvědčeno nejvíce lidí ve věku 30-39 let, naopak nejméně lidí, kteří tomu věří je ve věkové kategorii 50-59 let.

Oproti měsíci květnu se v ČR o pět procentních bodů zvýšil počet lidí, kteří mají pocit že infomační válka na Ukrajině je pouze záminka západních vlád k omezování svobody slova a nepohodlných médií. Obdobný názor zastává v ČR až 20 % obyvatel.

Zdroj: IPSOS

Sdílet tento příspěvek