Jednání s delegací Evropské komise k podpoře reforem a přípravám českého předsednictví

Ve dnech 24. a 25. května 2022 proběhla sada jednání s delegací Evropské komise (EK) k podpoře přípravy a provádění reforem v ČR. Delegace EK, vedená ředitelkou pro podporu reforem členských států Nathalií Berger, představila možnosti letošní řádné výzvy Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI) mj. v souvislosti s dopady války na Ukrajině. Nástroj TSI je přímo řízeným programem EK, který poskytuje technickou podporu institucím veřejné správy právě v oblastech přípravy či implementace reforem. Podpora z nástroje TSI cílí mj. na dosažení moderní a odolné veřejné správy, podpoře udržitelného rozvoje či odolnosti ekonomik členských států.

V rámci této sady jednání se delegace EK nejprve setkala s náměstkem pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády (ÚV-SEZ) Štěpánem Černým, se kterým projednávala mj. stav příprav nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU.

Následně se uskutečnilo jednání delegace EK s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou, který představil politické priority českého předsednictví. V této souvislosti zdůraznil náměstek Havrda potřebu vybudování moderního a efektivního státu, schopného reagovat na aktuální či nadcházející výzvy, mj. i v reakci na válečný konflikt na Ukrajině.  ČR patří k nejvíce zasaženým státům EU, co se týče dopadů války na Ukrajině. V prvních měsících války se v ČR navýšila populace přibližně o tři procenta. Příliv uprchlíků vytváří vysoký tlak na kapacity institucí poskytujících sociální, zdravotnické a vzdělávací služby. Delegace EK v této souvislosti vyjádřila ČR podporu a představila možnosti technické podpory pro přípravu a implementaci reforem ve vybraných oblastech.

Již v březnu tohoto roku vyhlásila EK mimořádnou výzvu nástroje TSI k tematickým oblastem omezení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska a také podpory integrace osob ze třetích zemí. ČR se této mimořádné výzvy aktivně zúčastnila. EK ocenila vysokou kvalitu předložených projektových žádosti a v této souvislosti vybrala všechny podané projektové žádosti za ČR. Současně EK představila nové tzv. vlajkové projekty (flagship projects) TSI zaměřující se vedle podpory reforem v oblasti zelené a digitální transformace i na oblasti migrace a získávání talentů ze třetích zemí či podpory vzdělávání a sociální ochrany dětí. Tyto vlajkové projekty TSI představují předvyplněné projektové žádosti, které pomáhají institucím veřejné správy s přípravou příslušných projektových žádostí.

Využití nástroje TSI při implementaci NPO

Nástroj TSI se však zaměřuje také na podporu reforem obsažených v plánech pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans, RRPs). V této souvislosti proběhlo setkání delegace EK se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s náměstkem pro řízení Sekce fondů EU Marianem Piechou. Kromě možností technické podpory z nástroje TSI při implementaci českého RRP, tzv. Národního plánu obnovy, se diskuse zaměřila i na současnou energetickou situaci v ČR.

V závěru této sady jednání s EK proběhly konzultace k připravovaným projektovým žádostem pro nadcházející řádnou výzvu. Konzultací se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Národní agentury pro komunikační a informační technologie. Tyto konzultace pomáhají žadatelům detailně připravit své projektové žádost a zvýšit tak své šance při výběru projektů k podpoře.

Letošní řádná výzva TSI

Letošní řádná výzva nástroje TSI se uskuteční tradičně na podzim, s termínem pro odeslání projektových žádostí na ÚV-SEZ 7. října 2022. ÚV-SEZ plní v rámci nástroje TSI roli národní koordinační autority. Již během letních měsíců mohou zájemci o podání projektové žádosti kontaktovat ÚV-SEZ a rovněž zahájit technické konzultace s EK k připravovaným projektovým žádostem.

Vice informací k nástroji TSI (dostupných i v českém jazyce):

Webové stránky EK pro podporu reforem

Nástroj pro technickou podporu

Informační přehled k reformním projektům členských států

Pracovní program TSI pro rok 2022

Kompletní seznam projektů vybraných k podpoře z TSI/SRSP

Otázky a odpovědi o Nástroji pro technickou podporu v roce 2022

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

Foto: Jednání delegace Evropské komise s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou. Zdroj: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek