Minimální mzda v EU

V EU existují mezi členskými státy velké rozdíly, pokud jde o míru, v jaké se na pracovníky vztahují kolektivní smlouvy, a o výši minimálních mezd. To je částečně způsobeno velmi odlišnými modely trhu práce a rozdílnými úrovněmi příjmů v členských státech.

Předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody o návrhu směrnice o přiměřené minimální mzdě v EU. Nový zákon – jakmile bude definitivně přijat – podpoří přiměřenost zákonných minimálních mezd, a pomůže tak dosáhnout důstojných pracovních a životních podmínek pro evropské zaměstnance.

Směrnice zavádí postupy pro přiměřenost zákonné minimální mzdy, podporuje kolektivní vyjednávání o stanovování mezd a zlepšuje účinný přístup k ochraně minimální mzdy pro ty pracovníky, kteří mají nárok na minimální mzdu podle vnitrostátního práva, např. zákonem stanovenou minimální mzdou nebo kolektivními smlouvami. Od členských států se zákonem stanovenou minimální mzdou se požaduje, aby zavedly procedurální rámec pro stanovení a aktualizaci těchto minimálních mezd podle souboru jasných kritérií. Rada a Evropský parlament se dohodly, že aktualizace zákonných minimálních mezd budou probíhat minimálně každé dva roky (nebo maximálně každé čtyři roky u zemí, které používají mechanismus automatické indexace). Sociální partneři budou muset být zapojeni do postupů stanovování a aktualizace zákonných minimálních mezd.

Návrh Evropské komise byl předložen dvěma spoluzákonodárcům – Radě EU a Evropskému parlamentu – 28. října 2020. Rada svůj postoj schválila dne 6. prosince 2021; Parlament přijal svůj mandát k vyjednávání dne 25. listopadu 2021.

Od začátku ledna proběhlo osm kol vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. Na straně Rady bude muset dohodu dosaženou dnes potvrdit Coreper. Po tomto schválení bude následovat formální hlasování jak v Radě, tak v Evropském parlamentu.

Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/

Sdílet tento příspěvek