Granty pro zpravodajství o volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

Evropský parlament vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o granty pro zpravodajské agentury, televizi, rozhlas, digitální média a tisk, které budou informovat o volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 a o politické a legislativní činnosti Evropského parlamentu, jehož rozhodnutí ovlivňují každodenní život Evropanů. Žádosti lze podávat do 26. ledna 2023.

Evropský parlament plánuje od září 2023 spolufinancovat komunikační aktivity prostřednictvím grantů, které se zaměří na tyto dva cíle:

  • Poskytování pravidelných, spolehlivých a pluralitních multimediálních informací o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v roce 2024, stejně jako o politické a legislativní činnosti Evropského parlamentu, jehož rozhodnutí ovlivňují každodenní život Evropanů (v oblastech jako mechanismus na podporu obnovy a odolnosti Next Generation EU, Evropská zelená dohoda, evropská digitální ekonomika, Evropa ve světě, budoucnost Evropy, právní stát a další).
  • Podpora a zapojení veřejnosti a organizací občanské společnosti do debaty o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu 2024 prostřednictvím pořádání online a offline akcí, online aktivizace, veřejných konzultací, průzkumů atd.

Podrobnější informace o výzvě k předkládání žádostí o granty naleznete na portálu Financování a veřejné soutěže a na webových stránkách EP o smlouvách a grantech.

Úspěšní navrhovatelé mohou získat grant ve výši 30 000 až 200 000 EUR na spolufinancování komunikačních aktivit. Míra spolufinancování ze strany EU nepřesáhne 70 %.

Kritéria pro udělení grantu

Mezi klíčová kritéria, která rozhodnou o udělení grantu, patří potenciální dopad, oslovená cílová skupina a dopad komunikačních aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o Evropském parlamentu mezi Evropany, zajištění široké publicity a geografické vyváženosti, stejně jako podpora široké veřejné debaty o EU a evropských volbách v roce 2024.

Aktivity by měly probíhat na více platformách a předložený projekt by měl obsahovat strategii online distribuce zaměřenou na podporu a usnadnění účasti/zapojení. Inovativní formáty, které mohou oslovit voliče, kteří volí poprvé, budou mít konkurenční výhodu. Žadatelé by v žádosti měli také prokázat svou aktuální úroveň sledovanosti/čtenosti.

Oslovení cílových skupin mimo EU-27 nebude považováno za výhodu. Návrhy takových projektů, které zahrnují pouze komunikační aktivity nebo placené kampaně na sociálních médiích, nebudou přijaty.

Žádosti o grant musí být podány do 26. ledna 2023 do 17.00 hodin středoevropského času. Proces hodnocení podaných žádostí by měl začít v únoru 2023. Úspěšní žadatelé by měli být kontaktováni v dubnu příštího roku. Činnosti by měly trvat nejméně šest měsíců a měly by probíhat od 1. září 2023 (musí začít nejpozději 31. prosince 2023) do 31. prosince 2024.

Zdroj: Evropský parlament, Euroskop

Ilustrační foto: Zdroj Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek