Výsledky českého předsednictví v Radě EU v zahraničních záležitostech

Česká republika předsedala Radě Evropské unie od 1. července do 31. prosince 2022. Agenda českého předsednictví byla významně ovlivněna současnou geopolitickou situací, zejména pak ruskou agresí vůči Ukrajině, a naléhavou potřebou na ni adekvátně reagovat. Pod vedením českých ministrů a diplomatů se podařilo na jednáních dosáhnout řady velkých výsledků v legislativní i nelegislativní oblasti.

České předsednictví dosáhlo celé řady významných úspěchů. Mezi těmi nejvýraznějšími je možné jmenovat například schválení sedmého, osmého a devátého balíčku sankcí vůči Ruské federaci, pozastavení dohody o vízové facilitaci s Ruskem, schválení finanční podpory Ukrajině, schválení všech klimatických částí balíčku Fit for 55, a zejména pak dosažení široké shody mezi členskými státy na zastropování cen plynu. Přečtěte si, jakých úspěchů české předsednictví dosáhlo v oblasti zahraničních věcech.

O záležitostech souvisejících se vztahy s třetími zeměmi rozhoduje Rada pro zahraniční věci. Rada pro zahraniční věci je odpovědná za vnější činnost EU, která zahrnuje zahraniční politiku, obranu a bezpečnost, obchod, rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. České předsednictví bylo ve všech oblastech velmi aktivní a dosáhlo zajímavých úspěchů.

Podpora Ukrajiny proti ruské agresi

CZ PRES po celou dobu podporovalo úsilí EU uhájit suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny proti ruské agresi. EU v uvedeném období přijala 7., 8. a 9. balíček sankcí vůči Rusku, pozastavila vízovou facilitační dohodu EU – Rusko a značně omezila turistické cesty ruských občanů do EU.

CZ PRES se zasadilo o spuštění vojenské mise EU pro výcvik jednotek ozbrojených sil Ukrajiny, do které se Česká republika zapojila. EU poskytla další vojenskou podporu Ukrajině financovanou z Evropského mírového nástroje (EPF) a našla shodu na navýšení rozpočtu EPF, které umožní nepřerušené financování další vojenské pomoci Ukrajině. EU poskytla 6 mld. eur makrofinanční pomoci Ukrajině v roce 2022 a díky CZ PRES dosáhla shody na dalších 18 mld. eur pomoci pro rok 2023.

CZ PRES přispělo k dosažení shody na společných principech jednotného přístupu EU k Rusku v době ruské agrese a iniciovalo diskuzi o budoucnosti politiky Východního partnerství. Gruzie, Moldavsko a Ukrajina se účastnily jednání s EU na okraj Gymnichu.

Vztahy EU s mimoevropskými zeměmi

CZ PRES usilovalo o prohloubení transatlantických vazeb včetně vztahů EU-NATO, a aktivně přispělo k prohloubení spolupráce v rámci Rady EU-USA pro obchod a technologie. CZ PRES podpořilo implementaci Strategie EU pro spolupráci v Indo-Pacifiku uspořádáním Pražského dialogu na vysoké úrovni k Indo-Pacifiku v červnu, na který navázaly další tematické akce v Praze, Bruselu i regionu.

CZ PRES se věnovalo také regionu Sahelu, když uspořádalo setkání zmocněnců EU pro Sahel. Podporovalo také posílení a zefektivnění strategické komunikace vůči Africe, zejména v oblasti čelení dezinformacím šířeným ze strany Ruska a vysvětlování pozic EU ke konfliktu na Ukrajině africkým partnerům.

CZ PRES přispělo k přípravě 12. zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se poprvé po deseti letech uskutečnilo začátkem října. CZ PRES 29. listopadu 2022 předsedalo Společné ministerské radě EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (ACP). CZ PRES se také podílelo na dosažení shody na textu modernizované asociační dohody EU – Chile, ke kterému došlo 9. prosince 2022.

Odolnost EU vůči vnějším hrozbám

CZ PRES přispělo k přijetí závěrů Rady o digitální diplomacii s důrazem na lidská práva a závěrů Rady k zahraniční manipulaci informací a vměšování (FIMI) v červenci. V prosinci CZ PRES uspořádalo Globální fórum o etice umělé inteligence v Praze, čímž podpořilo lidsko-právní přístup EU k zavádění nových technologií.

CZ PRES dále aktivně přispělo k naplňování závazků ze Strategického kompasu pro posílení bezpečnosti a obrany EU a závěrů Rady k vnější dimenzi boje proti terorismu a k přípravě nového Paktu pro civilní Společnou bezpečnostní a obrannou politiku.

Energetická bezpečnost a zelená diplomacie

CZ PRES dospělo k politické dohodě s Evropským parlamentem na financování plánu REPowerEU, který má snížit závislost na ruských energiích. CZ PRES podpořilo vnější dimenzi energetické bezpečnosti také uspořádáním debriefingů z Rady pro dopravu, telekomunikaci a energetiku pro země západního Balkánu, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu.

CZ PRES koordinovalo pozici EU na Konferenci OSN o klimatické změně (COP27) v Egyptě a Konferenci o ochraně biodiverzity (COP15) v Montrealu. CZ PRES podpořilo zelenou diplomacii uspořádáním dvou setkání klimatické a zelené diplomacie EU v září a listopadu v Praze s akcentem na agendu klimatické bezpečnosti.

Demokracie a lidská práva ve světě

Ve dnech 30. srpna – 2. září 2022 se v Praze za podpory CZ PRES uskutečnilo Fórum pro Ukrajinu v rámci mezinárodní konference Forum2000 zdůrazňující podporu Ukrajiny a  demokracie a lidských práv ve světě. CZ PRES podporovalo nezávislost médií, mj. uspořádáním Mediální konference Východního partnerství počátkem prosince v Praze.

CZ PRES se zasadilo o přijetí sankcí proti Íránu za dodávky dronů, které Rusko nasazuje proti Ukrajině. Zároveň Rada EU přijala další sankce proti jednotlivcům a subjektům v Íránu, kteří porušují lidská práva. Díky aktivitě CZ PRES byla aktuální lidskoprávní tématika projednána během prosincového zasedání Rady FAC.

CZ PRES uspořádalo řadu lidskoprávních akcí v Praze, Bruselu i jinde u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv a připomnělo i lidskoprávní odkaz Václava Havla ve světě. Na okraj Týdne na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN uspořádalo CZ PRES akce na okraj na lidskoprávní témata – k ochraně žurnalistů v konfliktech a k prosazování lidských práv v on-line prostředí.

Rozvojová pomoc a humanitární pomoc

CZ PRES se aktivně účastnilo konferencí v Luganu, Berlíně a Paříži k humanitární pomoci a poválečné rekonstrukci Ukrajiny. CZ PRES se rovněž aktivně podílelo na řešení globálních dopadů války na Ukrajině, zejména ve vztahu ke globální potravinové krizi. CZ PRES na okraj Týdne na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN uspořádalo akci k roli humanitární diplomacie v prevenci a řešení potravinových krizí.

Pod vedením CZ PRES byly připraveny závěry Rady k prevenci rizika katastrof a k zapojení mládeže do vnější činnosti EU, které Rada EU schválila koncem listopadu. CZ PRES rovněž uspořádalo sérii seminářů k zapojení soukromého sektoru do finančních nástrojů EU včetně obnovy Ukrajiny.

Zdroj: Úřad vlády, EU2022.cz

Foto: Foto účastníků Pražského summitu konaného v říjnu 2022. Zdroj: CZ PRES

Sdílet tento příspěvek